Idrettsforbundets og NOFs anbefalinger

Norges Idrettsforbund har, i samråd med Helsedirektoratet, kommet med anbefalinger til utøvelse av idrettsaktiviteter. Samtidig har NOF kommet med Karonavettregler utarbeidet spesielt for orientering, som dere finner her (trykk “les mer” for å aktivisere lenken): Koronavettregler NOF pr. 2. april 2020. VOK følger o-forbundets, idrettsforbundets og helsemyndigheters anbefalinger når vi planlegger o-aktiviteter ut over våren. Idrettsforbundets anbefalinger finner dere her: https://www.idrettsforbundet.no/

Related posts