Mannskapslister 2019

Dato Typeløp Distanse Kart Hovedansvarlig Mannskap
27.mar Treningsløp Trones Kjell
Lundsaunet
03.apr Treningsløp sprint Vinne Sigrid
Vehus Skjerve
04.apr T-A-sprint Ørin,
ved Innherred Renovasjon
Vidar
Skjerve løypelegger, Marius Enes løpsleder
Start:
Sverre Kristoffersen, John Kvaal, Kjetil Vatne. Mål: Elin H. Sikkeland Kiosk/salg: Agnethe Holmsberg og Eli
Kristoffersen. Husk: Må ordnes toaletter. Ikke bruke kart øst for E6! Ole
Morten fikser overgang Eventor-Brikkesys-Eventor
10.apr Treningsløp Stiklestad Dagfinn
Enes
11.apr T-A-sprint Straumen Martin
Vehus Skjerve løypelegger, Stein Markhus løpsleder
Start:
Per Grande, Johnny og Merethe Haugen. Mål: Lars Grindberg. Kiosk/salg: Kjell Lundsaune, Grete Ekseth og Eirin Konradsen. Speaker: Håkon
Grande Parkering: Sverre Kristoffersen og ? Ole
Morten fikser overgang Eventor-Brikkesys-Eventor
22.apr Påskeløp Trones John
Kvaal
08.mai BK 2 Blommen Tor
Ove Hallem løypelegger, Einar Lund løpsleder
Mannskap:
Jon Torstein Voll og Eva Gunn Skoknes, Rolf Inge Sivertsen og Anne Berit Ydse
Larsen, Håvard og Trine Auran
15.mai O-1 sprint Stiklestad Fam
Mitchell Iversen
Husk
avklare med SNK: Kiosk, Styggdalsnemda etc. Dette er også vårt
Verdens-o-dag-arrangement, som flere vil være involverte i arrangeringa av.
Mentor Tor Ove Hallem
19.mai KM
sprint
Vinne Egen
liste sendes ut, fra mannskapsliste NM-sprint
Løypeleggere
Tor Ove Hallem og Anton Bjartnes
29.mai O-2 mellom Balhald Fredrik
Vehus Skjerve
31.mai Vømmøl-o? Sentrum Vømmøl-o-komiteen
12.jun O-3 lang
(KM)
Leirsjøen/Hellmarka Jon
Sivertsen
Ta
kontakt med med Ole Petter Hjelde for å avtale angående arena
19.jun O-4 mellom Ramsåsen Fam
Baglo Bjørkeng
Obs
Tromsdalsopplevelser/aktiviteter, Mentor Arne Okkenhaug
26.jun Treningsløp Balhald Lars
Grindberg
Mentor
Gunhild Bredesen
07.aug Treningsløp Tromsdalen Karl
Arne Melby
14.aug Tomannsstafett Grøntjønna Sverre
Kristoffersen
21.aug O-5 Fellesst,
fork lang
Volhaugen
vest
Jan
Erik Grønn
Arena
Samletrøa Ydsedalen
28.aug BK 5 Marka Svein
Inge Ydse løypelegger, Kurt Ove Melby løpsleder
Mannskap:
Lars og Guro Grindberg, Hans Kristian Musum og Nina Dybvadskog, Tor Egil
Lande og Kari Vangstad
04.sep O-6 mellom Vådalmarka,
arena Skihytta Røra IL
Fam
Tanem Iversen
Mentor
Anton Bjartnes
18.sep Tr.løp
natt
Blommen Lars
Børre Hallem
25.sep Tr.løp
natt
Trones Kristian
Midthjell
29.sep O-7 ultralang Volhaugen
Ø, arena Skihytta
Otto
Brustad/Åge Sivertsen
Ta
kontakt med elgjegerne på Volhaugen (Volhaugen Grunneierlag, Inga Berit Lein
(Haukåa) og Statskog (Jon Stamnes, Fjellstyret))