Turorienteringa i Verdal 2016

 

Informasjon

 


Fra fjorårets midnattspost ved Leklemsvatnet

 

 

 

www.turorientering.no

Verdal Orienteringsklubb ønsker deg velkommen til sin 46. sesong med turorientering

 

Årets opplegg

 

I konvolutten finner du følgende innhold:

·         5 kart med inntegna poster

·         Kart + info over årets stolpetrim og sykkelposter

·         1 klippekort

·         Informasjon (den du nå holder i handa)

·         Plastlomme til vern av kart og klippekort

 

Postene:

  1-15               Blommen                                            30. april           25. september

  16-40             Volhaugen                                          14. mai            25. september

  41-55             Marka /Leksdal                                  14. mai            25. september

  56-65            Garnes                                                14. mai            25. September

  66-80             Fjellposter                                          19. juni            25. september

 

Ekstratilbud (med egen info):

Sykkelturorientering              (10 poster)                  14. mai            25. september

Stolpetrimmen i sentrum        (15 stolper)                 14. mai            25. September

 

Turorienteringa i Norge markerer i år at den er 50 år. I årets konvolutt vil du derfor finne info om hvordan du kan være med i trekning av et hotellopphold. Det er også lagt ved veiledning på hvordan du registrerer deg på turorientering.no.

 

Kurs i vinter

Det er lagt opp til gradering etter vanskelighetsgrad slik at du kan velge poster /turer ut fra eget ferdighetsnivå:

 

GRØNNE turer er grei å starte med for deg uten erfaring. Turene er i hovedsak korte, og postene er godt synlige langs ledelinjer (for eksempel sti, lysløype o.l).

BLÅ turer er for deg med litt erfaring. Du må ha litt kartkunnskap, men postene er fortsatt nær ledelinjer.

RØDE turer. Her må du kunne bruke kart og kompass, og terrenget er litt mer krevende.

SVARTE turer. Du må ha god kunnskap i kart og kompass. Fysisk krevende.

 

Du tar postene i den rekkefølgen du selv ønsker. Tilbudet er tilgjengelig hele døgnet hele sesongen! Du velger selv når du drar på tur, hvor du vil starte og hvor lang turen skal være. Nummereringen av postene er allikevel en veiledning for hvordan du kan legge opp til naturlige runder.

 

 

Hvordan finne fram til karta (angitt parkering) og til rett nivå for deg?

 

NB! Ikke parker til hinder for andre trafikkanter

 

Blommen: Kjør til Stiklestad og Leirådalsveien. Følg skilt til Blommen Skisenter.

Gradering: Dette er en grei start for deg som er litt usikker på orienteringa. Her er tydelige stier /lysløype, og området er avgrensa av dyrka mark, veier og Leksdalsvannet. Du kan ikke rote deg bort. Postene graderer vi til Grønn og Blå.

 

Volhaugen: Ta av fra veien mellom Fleskhus og Minsås der det er merka Solberg /skihytta og følg veien til skihytta. NB! Veiavgift.

Gradering: Noen enklere poster nær skihytta. Mye myr som er grei å orientere etter, men det krever at du følger med på kartet. Blå ogRød poster.

 

Marka /Leksdal: Følg Leksdalsveien (rv. 759) fra Stiklestad til bro over Lundselva (etter gamle Leksdal filial). Ta av til høyre og følg skilting til skistadion.

Gradering: Postene 41 til 47 er lagt nært til lysløypetrasé; Grønn. Resten av postene er litt mer fysisk krevende, Rød, men her er flere detaljer som er grei å orientere etter, bl.a. høyspentlinja. Krysser du denne er du på villstrå!

For de som ønsker større utfordringer anbefales en tur opp på Markavola eller til Fånettvatnet. Evt. benytt kartet Vuku fra statens kartverk (1:50000).

 

Garnes: Følg fylkesvei 72 (mellomriksveien) og ta av til Garnes. Parker ved fotballbane eller skolen.

Gradering: Fin runde langs lysløype. Postene ligger nær ved traséen. Grønn og littBlå.

 

Fjellkartet:

Følgfylkesvei 72 til utkjøringa der hvor stien til Drivsjøan starter. Starten på stien er merka med turopost.

Gradering:Dette er en krevende tur, både fysisk og orienteringsmessig. Svart.

 

Stolpetrimmen:

Enkle stolper i nærområdene til sentrum. Bruk flere turer. Ta kaffepauser på noen av de fine rasteplassene.

Gradering: GRØNN

 

Sykkelturorientering:

Postene er ikke vanskelig å finne, men runden rundt Leksdalsvatnet er lang.

Gradering: RØD

 

http://turorientering.no/verdalok finner du ytterligere info om hvor karta befinner seg. Her finner du også flere opplysninger om kulturminneposter mm.


 

Årets trivselstiltak og ekstrapoeng

 

Mange søker ro og stillhet når de deltar på turorientering, men det kan også være trivelig å treffe likesinnede. Vi har derfor følgende tilbud:

 

Åpningsdag lørdag 30. april

Mellom klokka 15 - 17 er det tradisjonell åpning i skogen. Møt opp ved Blommen Skisenter til kaffe og en trivelig o-prat. Salg av turokonvolutter. Du kan også prøve deg i EKT-løypa.

Oppmøte gir 3 ektrapoeng.

 

Verdens o-dag 11.mai

11. mai er satt til Verdens o-dag. Orienteringsklubben markerer dette på Stiklestad. Det vil være enkle løyper både med og uten tidtaking. Deltar du på en av løypene vil det gi 3 ekstrapoeng i klippekortet. Oppmøte kan bidra til verdensrekord! Se annonse i lokalavisa mht tidspunkt.

 

Bygdakampen

Bygdakampen er en uhøytidelig kappestrid mellom orienteringsklubbene Skøynar, Frol og Verdal. Her er løyper som passer alle og det er frivillig om du går på tid eller ikke. Alle som starter sanker poeng, så det er viktig at du møter opp og hjelper Verdal i poengstriden!

Du får 3 ekstrapoeng for hver av bygdakampene Verdal arrangere du deltar i. Sett av datoene 18. mai med oppmøte på Ørin og 24. august med oppmøte Marka, Leksdal. Begge dager start mellom kl.18-20. Se også annonser i lokalavisa.

 

Midnattspost fredag 10. juni

I år møtes vi kl.23.00 på post 17 ved Haukåvatnet. Det ”ausregna” siste gang vi arrangerte midnattspost her i 1999, men i år blir det finvær. Kaffeservering + nogo attåt; og selvfølgelig hesteskokasting! 3 ekstrapoeng for oppmøte denne kvelden.

 

Haukåvatnet tro om vinteren slipper taket til 10.juni

 

Åpning av fjellpostene med fellestur til årets fjernpost; post 80 Drivsjøfjellet.

Lørdag 19. juni møtes vi kl. 09.00 ved mellomriksveien der stien mot Drivsjøan starter. Ta med mat, drikke og klær for dagstur i fjellet + 1 vedskie til bålet. Turen vil gå innom flere av fjellpostene, så dette er også en mulighet for deg som ønsker følge til flere av postene. Evt. er det mulig å slå følge til bare noen av postene, vente ved Drivsjøan, og så få følge på hjemturen igjen. Værforbehold. Deltakelse gir 3 ekstrapoeng.

Det er både gode multemyrer og gode fiskemuligheter i området rundt Drivsjøan. Dessverre er det ingen utleiehytter i årets fjellterreng. For dem som vil ta postene, men synes at dette blir en drøy dagsmarsj; prøv teltlivet!

 

Fra fjor årets fellestur på hjemtur fra Bellingsvola

 

Sykkelposter og Stolpetrim

Ekstratilbud til den ordinære turorienteringa. 5 ekstra poeng for hver av disse hvis du har vært på alle postene /stolpene. Legg ved kvittering for disse postene /stolpene hvis poengene  skal regnes med i merkekravet. Ved fullført stolpetrim er det også mulig å være med i trekning av premie.

 

Avslutningsdag

Søndag 25. september avslutter vi årets turorientering. På skihytta på Volhaugen er det åpent hus mellom klokka 12.00 - 15.00 med servering. For deg som er «litt på hæla» med poengplukkinga blir det mulighet å sikre seg 3 ekstrapoeng ved å delta på et av dagens arrangement. Vi har både natursti, hesteskokasting og EKT løype.

De som ønsker, kan motta merke eller plakett ved innlevering av klippekortet denne dagen.

 

Hyggekveld

Hyggekvelden i Volhaug grendehus anbefales! Her deler vi ut velfortjente merker og plaketter. Kåring av Årets Hardhaus senior og junior (de t.o.m. 16 år).

Dette er en utmerkelse som bare de aller sprekeste kan oppnå! Du må ha vært på alle 80 postene. I tillegg må du møte opp på hyggekvelden. Dato er ikke fastsatt i skrivende stund, men annonseres i lokalavisa og på klubbens hjemmeside i månedsskiftet oktober /november.

Dette blir en trivelig kveld i godt lag! Servering og underholdning.

 


 

Diverse informasjon

 

Poeng og merkekrav

Det er lagt opp til at bronsemerket skal være stygglett å klare. Sølvmerket skal også være lett match for de fleste. Gullmerket krever både litt orienteringsferdigheter og innsats, men oppnåelig for de fleste som klarer å prioritere nok tid i skogen. Å klare alle postene skal være ei utfordring.

Hver post gir ett poeng og hvert klippekort gir rett til ett merke eller plakett. Kravet til gullmerket er 60 poeng, sølvmerket 35 og bronsemerket 15. Plakett tildeles når du har klart gullkravet 5-10-15-20-25-30-35-40 eller 45 år! Hvis du har opparbeidet ”gullår” i andre klubber før du kom til Verdal, kan du få disse årene medregnet!

Halvert merkekrav for barn 10 år og yngre og for veteraner fra det året de fyller 70. Husk derfor å skrive fødselsår på klippekortet.

 

Feil med postene?

Ring John Kvaal tlf. 90789613, han ordner slikt! Noter dato i rubrikken på klippekortet, dette vil sikre deg poeng også for denne posten.

Innsending av klippekort

til Magnhild Kvaal, Sognan 11, 7655 Verdal innen 1.oktober, eller lever kortet på avslutningsdagen på skihytta.

 

Del opplevelsene

Vi oppfordrer deg som er glad i turorientering til å dele gleden med en eller flere som du unner en god opplevelse. Ta dem med ut i skogen, gi dere god tid. Nyt naturen og gjerne litt medbrakt niste og kaffe.

 

 

 

 

Bli med i laget!

Alle turorienterere er velkommen som medlemmer i Verdal Orienteringsklubb. Ved å gå inn på nettsiden til klubben kan du lese om fordelene ved å være medlem. En familiekontingent koster kr 400,- pr. år og kan innbetales på bankkonto 4440 31 12000

 

God tur i skog og fjell!!

 

Hilsen turokomitéen

Magnhild Kvaal         947 87415

Kari Melbye               902 35857

Olav Kvålen               950 47599

John Kvaal                 907 89613