STOLPETRIMMEN 2016

Last ned Kartet her.

Last ned Info her.

Er et trimtilbud som går i områdene Øra, Mela og Ørin. Stolpetrimmen gir deg en mulighet til å lese kart i trygge og kjente omgivelser. Her kan du komme fram både med barnevogn, sparkesykkel og rullator. De fleste stolpene står nær områder hvor det er fint å raste.

Ved hjelp av kartet skal du finne fram til 15 turmål. Disse er markert på kartet med en rød ring og et nr. Ved å oppsøke det stedet som er angitt i midten av ringen, kommer du til en stolpe som er merket med røde og hvite band. På toppen av stolpen står et merke (se bilde) hvor det er angitt nr. på stolpen som tilsvarer nr. på kartet. I tillegg står det 2 kodebokstaver. Disse må noteres i nummerfeltet på kartet (rett kode i feltet som angir nr. på stolpen). Har du vært innom alle stolpene, kan du sende inn rekken med kodebokstaver og bli med i trekningen av premie. Det er ikke nødvendig å oppsøke stolpene i den rekkefølge som er markert, og det er lov å bruke så mange turer du selv har behov for. Stolpene står ute fra 14. mai til 25. september.

Her er en beskrivelse av de 15 turmålene:

1: Skateparken: Denne ble offisielt åpnet 3.juni 2015. Stolpen står i kanten av parken mot jernbanen der gangstier møtes.

2: Skilleparken: Ligger vis á vis det som tidligere var Verdals adm.sted, Herredshuset / Folkets hus. Verdal Selskapelige forening kjøpte i sin tid denne tomta med tanke på å bygge kino her. Dette ble det ikke noe av. I stedet ble det anlagt park her som sto ferdig i 1937. Tidligere lå det to heimer her; Solem og Skille (Snepstua). Stolpen står i kanten av parken.

3: Dalbakken: Gang- og sykkelveg mellom Fridheimsgata og Bakkegata. Stolpen står i den øvre svingen i bakken.

4: Rundhaugen: Laura Suul kjøpte Rundhaugen fra Trones Bruk i 1920-åra. Med 7 unger var dette en yndet lekeplass både for egne og andre øraunger. Etter krigen kjøpte kommunen tomta. Stolpen står sørvest for haugen, mot Asbjørnsens gate. Gå gjerne til toppen av haugen. God utsikt her.

5: Hagabakken: Ligger mellom Smedveita og Jektmelen; friområde til Veita velforening. Stolpen står ved rasteplassen som er ordnet på kanten mot elva.

6: Moeparken: John Edvard Moe (1856-1931) var norsk /svensk konsul i Vasa (derav Konsul Moes gate). Driftig kar som grunnla flere handelsvirksomheter og drev også rederi i Vasa. Ga tomt og noe utstyr til denne parken som ble åpnet i 1911. Stolpen står i enden mot elva.

7: Getzgården: Bygget i 1881 til kontor og administrasjonsbygg for Værdalsgodset. Navnet etter skogsingeniør, senere adm. direktør Johan Getz (1856-1905). Stolpen står på motsatt side av veien mot elva.

8: Pumpehus: Stolpen står ved husveggen. Herfra går vei/sti nord-vestover til Ørinområdet med passasje under E6.

9: Rasteplass:Ørin med Kausmofjæra og nærliggende arealer utgjør det eneste større, noenlunde inntakte elvedelta i Nord Trøndelags del av Trondheimsfjorden. I 2002 fikk ”Trondhjemsfjorden våtmarkssystem” Ramsarstatus. Stolpen står ved infotavla.

10: Rinnleiret basis:Etablert for vitenskaplige formål av Norges geografiske oppmåling i 1864. Består av 2 granittfundamenter, en på Rinnleiret og det andre her på Ørin. Denne basisen skulle danne den nordlige avslutningen av en rekke trekanter fra syd-Italia til Rinnleiret i Norge. Det er én basis til i Norge som ligger på Ekeberg i Oslo. Hovedhensikten med disse var å skaffe mer kunnskap om jordas eksakte form.

11:Russergravene: I1945 flyktet den tyske hær sørover fra Finland via Finnmark. De tok med seg russiske krigsfanger. Vinteren /våren 1945 ble 300 fanger plassert i fangeleir på Ørmelen (der skolen ligger i dag). Disse ble satt til å drive ved- og tømmerhogst, og de led under kummerlige forhold. Gravplassen her ble offisielt innvidd i oktober 1946 til minne over 31 russiske krigsfanger som endte sine liv her. Stolpen står på utsiden av gjerdet, vestre side.

12: Undergang E6: Stolpen står ved stidelet på vestsia av E6. E6 her med bru over Verdalselva ble åpnet 30. august 1972.

13: Furuskog: Her lå den opprinnelige gravplassen for de russiske krigsfanger. Imidlertid ble det lagt inn klage på dette da en nabo hadde sin drikkevannskilde her i skogen. Denne klage ble tatt til følge og gravene ble flyttet til Ørin. Stolpen står i stidelet midt i skogen.

14: Trekanten (Korporal Skavhoggs veg): Stolpen står i sørenden av plassen.

15: Solplassen (Oberst Lemforts veg): I 1952 ble den første Barnas Dag arrangert med tanke på å skape liv i planene om lekeplasser på Øra. Etter hvert ble det anlagt 10 lekeplasser, 6 på Mela og 4 på Øra. Solplassen var den første lekeplass som ble anlagt i 1954 (samtidig med den på Prærien). Karusellen her er fra oppstarten. Stolpen står i østre del av plassen.

Bilder av stolpeplasseringene finner du ved å gå inn på vår hjemmeside, http://www.verdal-ok.net/Under fanen Turorientering til venstre i bildet finner du Stolpetrimmen.

Send svar med kodebokstavene til:

Magnhild Kvaal, Sognan 11, 7655 Verdal, eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Svarfrist 1. oktober. Legg ved navn, adresse og tlf.nr. Vinner av konkurransen blir kontaktet.

Har du oppsøkt alle stolpene og har lyst på flere utfordringer?Da er det ordinære turotilbudet noe for deg. Dette selges i sportsbutikkene på Verdalsøra. For mer info, se vår hjemmeside. Har du vært på alle stolpene, gir dette 5 ekstrapoeng til det ordinære turotilbud. Legg ved kodebokstavene sammen med klippekortet ved innsending.