Printing kart

Priser for printing av o-kart og kart med løyper i Ocad11.

Startkostnader pr.fil: kr. 50,-
A3-ark Ved tradisjonelle o-kart kr. 6,- pr. ark
A4-ark Ved tradisjonelle o-kart kr. 5,- pr. ark

Det forutsettes at filene (kartene) er klar for printing uten noe videre bearbeiding.
Kartfilene kan leveres i ocad11 format.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det er lagene selv som er ansvarlig for at kartene er i henhold til NOFs regler.

Liste over autoriserte produsenter ligger her

Ref. også NOFs Kartutvalg
For ytterligere informasjon ta kontakt med :
Verdal O-klubb v/ Asbjørn Frøseth , Sognan 11, 7650 Verdal, mob:90 67 09 80, e-post: