Styret

Hovedstyre 2023
Arne Espen Dillan leder Gjenvalg 1 år
Nina Stensland Melbye nestleder Gjenvalg 2 år
Ole Morten Frøseth SPK Ny 2 år
Karl Arne Melbye kasserer Gjenvalg 2 år
Per Grande kart Ikke på valg
Lars Børre Hallem Tur-o Gjenvalg 2 år
Kjell Lundsaunet skihytta Gjenvalg 2 år
Margrete Lund Skjerve medie Gjenvalg 1 år
     
Økonomi
Karl Arne Melbye   Gjenvalg 2 år
     
Sportslig komitè
Ole Morten Frøseth leder Ny 2 år
Trond Sturla Rånes   Ikke på valg
Jon Marius Vaag Iversen   Ikke på valg
Tor Ove Hallem   Gjenvalg 2 år
Ole-Magnus Høydal   Ikke på valg
Jenny Skjørholm Dillan   Ny 2 år
Maria Seim Tinglum   Ny 2 år
Jon Anders Røe   Ny 2 år
     
Tur-o komiteen
Lars Børre Hallem leder Gjenvalg 2 år
Otto Brustad   Gjenvalg 2 år
Dagfinn Enes   Ikke på valg
Marius Enes   Ikke på valg
     
Kart komiteen
Per Grande leder Ikke på valg
Anton Bjartnes   Ikke på valg
Asbjørn Frøset   Gjenvalg 2 år
     
Skihytte komiteen
Kjell Lundsaunet leder Gjenvalg 2 år
Eli Kristoffersen   Gjenvalg 2 år
Gunhild Lein Lersveen   Ny 2 år
Kari Venås   Ikke på valg
Jon Venås   Ikke på valg
Jan Inge Østerås   Ikke på valg
Odd Einar Ydse   Gjenvalg 2 år
     
Mediekomité
Margrete Lund Skjerve leder Gjenvalg 1 år
Jon Morten Hvesser   Ikke på valg
Mari Nubdal Frøseth   Ny 2 år
     
     
Valgkomité
Inge Hafstad leder Ikke på valg
Svein Erik Myrvold   Ny 2 år
Jan Inge Østerås Vara Ny 2 år
     
Materialforvalter
Magnhild Kvaal*   Gjenvalg 1 år
     
Utsending årsmøte Verdal idrettsråd     
Nina Stensland Melbye    
Jon Marius Vaag Iversen    
Anton Bjartnes vara  
     
Utsending o-krets ting
Arne Espen Dillan    
Tor Ove Hallem    
Ole-Magnus Høydal    
Mari Nubdal Frøseth vara  
     
Kontrollutvalg
Dagfinn Enes leder Gjenvalg 2 år
Stein Markhus   Ikke på valg
Marte Liaklev vara Ikke på valg
     
Løypekomiteen
Kjell Lundsaunet leder Ikke på valg
Asbjørn Frøseth   Gjenvalg 2 år
Karl Arne Melbye   Ikke på valg
Jan Erik Grønn   Gjenvalg 2 år
Svein Inge Ydse   Ikke på valg