Styret

Klubbens tillitsvalgte for 2020

Styret
Leder Inge Hafstad fmtliha@fylkesmannen.no
Nestleder/sekretær Lars Steinar Grindberg
Kasserer Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
Sportslig leder Jon Marius Iversen
Kartleder Per Grande pergrand@online.no
Tur-O NN?
Skihytta Kjell Lundsaunet ekslund@online.no
Økonomikomite
Kasserer Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
Sportslig komite
Leder Jon Marius Iversen
Trener Gunhild Bredesen gunhild.bredesen@levanger.kommune.no
Tor Ove Hallem torove@vktv.no
Oppmann Arne Okkenhaug arneokk@gmail.com
Bygdakampansvarlig Ann Sissel Vehus
Medlem Hans Kristian Musum
Medlem Ragnhild Baglo
Medlem Ingrid Tanem
Tur-O komite
Medlem Dagfinn Enes
Medlem Kari Melbye
Medlem John Kvaal
Medlem Edvin Sivertsen
Kartkomite
Leder Per Grande pergrand@online.no
Medlem Anton Bjartnes
Medlem Asbjørn Frøseth asbjorn@froseth.org
Skihyttekomite
Leder Kjell Lundsaunet
Medlem Kari Venås
Medlem Jon Venås
Medlem Gerd Karin Grønn
Medlem Eli Kristoffersen
Medlem Odd Einar Ydse
Medlem Jan Inge Østerås
Løypekomite
Leder Kjell Lundsaunet ekslund@online.no
Medlem Asbjørn Frøseth asbjorn@froseth.org 
Medlem Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
Medlem Svein Inge Ydse sveinydse@hotmail.com
Medlem Jan Erik Grønn
Mediekomiteen
Medlem Anne Berit Ydse Larsen
Medlem Guro Laksholm Grindberg
Medlem Sigrid Vehus Skjerve
Valgkomite
Leder Stein Markhus
Medlem Marius Enes
Medlem Åse Kvaal
Vara Gerd Woll Grønn
Materialforvalter Magnhild Kvaal magnhild@froseth.org
WEB-ansvarlig Ole Morten Frøseth ole.morten@froseth.org
Utsendinger Verdal idrettsråd
Lars Steinar Grindberg
Jon Marius Iversen
Vara Anton Bjartnes
Utsendinger o-kretsting
Inge Hafstad fmntiha@fylkesmannen.no
Kjell Lundsaunet
Karl Arne Melbye
Vara Tor Ove Hallem
Revisorer
Dagfinn Enes
Jon Torstein Woll
Vara Kjell Woll Sigurdsen
Vara Marte Liaklev