Styret

Hovedstyre 2022
Arne Espen Dillan leder 1 år
Nina Stensland Melbye nestleder Ikke på valg
Gunhild Bredesen SPK Ny 2 år
Karl Arne Melbye kasserer Ikke på valg
Per Grande kart Gjenvalg 2 år
Lars Børre Hallem Tur-o Ikke på valg
Kjell Lundsaunet skihytta Ikke på valg
Leder medie Ny
     
Økonomi
Karl Arne Melbye   Ikke på valg
     
Sportslig kommitè
Gunhild Bredesen leder Ny 2 år
Arne Okkenhaug   Ikke på valg
Jon Marius Vaag Iversen   Gjenvalg 2 år
Tor Ove Hallem   Ikke på valg
Ole-Magnus Høydal   Ny 2 år
Fredrik Vehus Skjerve   Ny 1 år
Hans Kristian Musum   Gjenvalg 2 år
Trond Rånes   Ny 2 år
     
Tur-o komiteen
Lars Børre Hallem leder Ikke på valg
Dagfinn Enes   Gjenvalg 2 år
Otto Brustad    Ikke på valg
Marius Enes   Ny 2 år
     
Kart komiteen
Per Grande leder Gjenvalg 2 år
Anton Bjartnes   Gjenvalg 2 år
Asbjørn Frøseth   Ikke på valg
     
Skihytte komiteen
Kjell Lundsaunet leder Ikke på valg
Eli Kristoffersen   Ikke på valg
Gerd Karin Grønn   Gjenvalg 1 år
Kari Venås   Gjenvalg 2 år
Jon Venås   Gjenvalg 2 år
Jan Inge Østerås   Gjenvalg 2 år
Odd Einar Ydse   Ikke på valg
     
Mediekomite
Margrete Lund Skjerve   Ikke på valg
Morten Hvesser   Ny 2 år
Emilie Nubdal Frøseth   Ny 2 år
Helmine Laksholm Grindberg   Ny 2 år
Valgkomite
Marius Enes leder Ikke på valg
Inge Hafstad   Ny 2 år
Gerd Woll Grønn Vara Ikke på valg
     
     
Materialforvalter
Magnhild Kvaal   Ikke på valg
     
Utsending årsmøte Verdal idrettsråd     
Arne Espen Dillan    
Gunhild Bredesen    
Anton Bjartnes vara  
     
Utsending o-krets ting
Arne Espen Dillan    
Tor Ove Hallem    
Gunhild Bredesen    
Karl Arne Melbye vara  
     
Kontrollutvalg
Dagfinn Enes leder Ikke på valg
Stein Markhus   Ny 2 år
Marte Liaklev vara Gjenvalg 2 år
     
     
Løypekomiteen
Kjell Lundsaunet leder Gjenvalg 2 år
Asbjørn Frøseth   Ikke på valg
Karl Arne Melbye   Gjenvalg 2 år
Jan Erik Grønn   Ikke på valg
Svein Inge Ydse   Gjenvalg 2 år