Styret

Hovedstyre 2024
Arne Espen Dillan leder Gjenvalg 1 år
Nina Stensland Melbye nestleder Ikke på valg
Ole Morten Frøseth SPK Ikke på valg
Karl Arne Melbye kasserer Ikke på valg
Kurt Ove Melbye kart Ny, 2 år
Lars Børre Hallem Tur-o Ikke på valg
Kjell Lundsaunet skihytta Ikke på valg
Margrete Lund Skjerve medie Gjenvalg 2 år
     
Økonomi
Karl Arne Melbye   Ikke på valg
     
Sportslig komitè
Ole Morten Frøseth leder Ikke på valg
Trond Sturla Rånes   Gjenvalg 2 år
Aleksander Tanem Iversen   Ny, 2 år
Tor Ove Hallem   Ikke på valg
Jon Morten Hvesser   Ny 2 år
Jenny Skjørholm Dillan   Ikke på valg
Elin Sikkeland   Ny 2 år
Jon Anders Røe   Ikke på valg
     
Tur-o komiteen
Lars Børre Hallem leder Ikke på valg
Otto Brustad   Ikke på valg
Dagfinn Enes   Gjenvalg 2 år
Marius Enes   Gjenvalg 2 år
     
Kart komiteen
Kurt Ove Melbye    
Anton Bjartnes   Gjenvalg 2 år
Asbjørn Frøseth   Ikke på valg
     
Skihytte komiteen
Kjell Lundsaunet leder Ikke på valg
Eli Kristoffersen   Ikke på valg
Gunhild Lein Lersveen   Ikke på valg
Kari Venås   Gjenvalg 2 år
Jon Venås   Gjenvalg 2 år
Jan Inge Østerås   Gjenvalg 2 år
Odd Einar Ydse   Ikke på valg
     
Mediekomité
Margrete Lund Skjerve leder Gjenvalg 2 år
Mari Karoline Frøseth   Ikke på valg
Birgitte Skjørholm Dillan   Ny 2 år
     
     
Valgkomité
Inge Hafstad leder Gjenvalg 2 år
Svein Erik Myrvold   Ikke på valg
Jan Inge Østerås Vara Ikke på valg
     
Materialforvalter
Elin Sikkeland   Ny 2 år
     
Utsending årsmøte Verdal idrettsråd     
Arne Espen Dillan    
Elin Sikkeland    
Karl Arne Melbye vara  
     
Utsending o-krets ting
Arne Espen Dillan    
Trond Sturla Rånes    
Nina Stensland Melbye    
  vara  
     
Kontrollutvalg
Dagfinn Enes leder Ikke på valg
Stein Markhus   Gjenvalg 2 år
Marte Liaklev vara Gjenvalg 2 år
     
Løypekomiteen
Kjell Lundsaunet leder Gjenvalg 2 år
Asbjørn Frøseth   Ikke på valg
Jan Inge Østerås   Ny 1 år
Jan Erik Grønn   Ikke på valg
Svein Inge Ydse   Gjenvalg 2 år