Skihytte medlem

Hvis du ønsker å støtte Verdal o-klubbb sin drift av skihytta på Volhaugen kan du melde deg inn i o-klubben som skihytte medlem. Da vil din medlemskontigent gå direkte inn i driften av skihytta. Skihytte medlemmer reknes som fullverdige medlemmer i Verdal o-klubb og har blant annet møte-, tale-, forslags- og stemmerett på o-klubbens årsmøte. For å bli skihytte medlem betaler du inn kr. 250,- på konto nr. 4440 31 12000. Husk å merke innbetalingen med at du ønsker å være skihytte medlem, navn, adresse og alder (fødselsår). Velkommen som skihytte medlem og som medlem i Verdal o-klubb.