Møtereferat

Årsmøte dokumenter 26.februar 2024: Årsberetning 2023, Signert referat årsmøte 2023

Referat fra styremøte 11.januar 2024: Referat

Referat fra styremøte 05.september 2023: Referat

Referat Ekstraordinært Årsmøte 13.juni 2023: Referat

Årsmøte dokumenter 28.februar 2023: Årsberetning 2022, Signert referat årsmøte 2022, Valg

Referat fra styremøte 16.februar 2023: Styremøte 16.02.2023

Referat fra styremøte 19.januar 2023: Styremøte 19.01.2023

Årsmøte dokumenter 16.februar 2022; Årsberetning 2021, Signert referat, Kontrollutvalgets beretning, Valgliste

Protokoll fra årsmøte 10. februar 2021: Underskrevet møteprotokoll fra årsmøte 10. februar 2021 VOK

Referat fra styremøte 11. november 2020: Styremøte 11. november 2020 – Verdal O-klubb

Referat fra styremøte 11. juni 2020: Styremøte 11. juni 2020 – Verdal O-klubb

Protokoll fra årsmøte 12. februar 2020: Underskrevet protokoll fra årsmøte 12. februar 2020 – Verdal O-klubb

Referat fra styremøte 13. november 2019: Styremøte 13.november 2019 Verdal O-klubb

Protokoll fra årsmøte 13. februar 2019: Referat fra årsmøte 13. februar 2019

Referat fra styremøte 7. februar 2019: Styremøte 7. februar 2019 VOK

Referat fra styremøte 10. januar 2019: Styremøte 10.januar 2019 VOK

Referat fra styremøte 5. november 2018: Styremøte 5.november 2018

Referat fra styremøte 10. september 2018: Styremøte 10 september 2018

Referat fra styremøte 15. mars 2018: Styremøte 15. mars 2018

Referat dra årsmøte 14. februar 2018: Underskrevet protokoll årsmøtet 14. februar 2018 – Verdal orienteringsklubb

Referat fra styremøte 5. februar 2018: Styremøte 5. februar 2018

Referat fra styremøte 7. desember 2017: Møtereferat 7. desember 2017

Referat fra styremøte 12. oktober 2017: Referat styremøte 12.10.17

Referat fra styremøte 1. juni 2017: Møtereferat 1. juni 2017

Referat fra styremøte 2. februar 2017: Møtereferat 2. februar 2017

Referat fra årsmøte 15. november 2016: Underskrevet referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøte 24. november 2015: Underskrevet referat fra årsmøte 2015

Referat fra årsmøte 11. november 2014: Underskrevet referat årsmøte 2014

Referat fra årsmøte 13. november 2013: Underskrevet referat årsmøte 2013

Referat fra årsmøte 14. november 2012: Referat årsmøte Verdal OK 2012