Sakliste Årsmøte

Årsmøte Verdal Orienteringsklubb

Blommen 16.02.2021

 

Saksliste

 

 1. Åpning
 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 1. Valg av dirigent, referent og to personer til å godkjenne protokollen.
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 1. Årsmeldinger 2021
  1. Styret
  2. Sportslig Komitè
  3. Tur-O komitè
  4. Kart komitè
  5. Medie komitè
  6. Skihytte komitè
   1. Løypegruppa
 1. Innkomne forslag: Ingen innkomne saker
 1. Regnskap og revisjonsrapport 2021
  1. Årsmelding Økonomi
  2. Disponering av overskudd.
 1. Kontingent
 1. Klubbens organisasjon
 1. Budsjett 2022
 1. Handlingsplan 2022
 1. Valg
 1. Avslutning

Related posts