Sakliste Årsmøte

Årsmøte Verdal Orienteringsklubb Blommen 16.02.2021   Saksliste   Åpning Godkjenning av stemmeberettigede Valg av dirigent, referent og to personer til å godkjenne protokollen. Godkjenning av innkalling og saksliste. Årsmeldinger 2021 Styret Sportslig Komitè Tur-O komitè Kart komitè Medie komitè Skihytte komitè Løypegruppa Innkomne forslag: Ingen innkomne saker Regnskap og revisjonsrapport 2021 Årsmelding Økonomi Disponering av overskudd. Kontingent Klubbens organisasjon Budsjett 2022 Handlingsplan 2022 Valg Avslutning

Les mer