Styret

Klubbens tillitsvalgte for 2017

Styret
Leder Inge Hafstad fmntiha@fylkesmannen.no
Nestleder/sekretær Kjell Lundsaunet ekslund@online.no
Kasserer Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
UTI Elin Sikkeland sikkeland@gmail.com  
Kartleder Per Grande pergrand@online.no
Tur-O Magnhild Kvaal magnhild@froseth.org
Skihytta Kjell Lundsaunet ekslund@online.no
Økonomikomite
Kasserer Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
UTI komite
Leder Elin Sikkeland sikkeland@gmail.com 
Trener Gunhild Bredesen gunhild.bredesen@levanger.kommune.no
Tor Ove Hallem torove@vktv.no
Rekruteringsansvarlig Ole Morten Frøseth
Oppmann Arne Okkenhaug arneokk@gmail.com
Bygdakampansvarlig Ann Sissel Vehus
Medlem Svein Inge Ydse
Medlem Ingrid Tanem
Tur-O komite
Leder Magnhild Kvaal magnhild@froseth.org
Medlem Kari Melbye kamelbye@online.no
Medlem John Kvaal
Medlem Asgeir Brustad
Kartkomite
Leder Per Grande pergrand@online.no
Medlem Anton Bjartnes
Medlem Asbjørn Frøseth asbjorn@froseth.org
Skihyttekomite
Leder Kjell Lundsaunet
Medlem Kari Venås
Medlem Jon Venås
Medlem Ingvald Lein
Medlem Eli Kristoffersen
Medlem Odd Einar Ydse
Medlem Åse Sollid
Løypekomite
Leder Kjell Lundsaunet ekslund@online.no
Medlem Asbjørn Frøseth asbjorn@froseth.org 
Medlem Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
Medlem Svein Inge Ydse sveinydse@hotmail.com
Medlem Jan Erik Grønn
Redaksjonskomite
Medlem Sofie Hallem
Medlem Sigrid Vehus Skjerve
Valgkomite
Leder Dagfinn Enes
Medlem Anders Juberg
Medlem Åse Kvaal
Vara Marius Enes
Materialforvalter Magnhild Kvaal magnhild@froseth.org
WEB-ansvarlig Ole Morten Frøseth ole.morten@froseth.org
Utsendinger Verdal idrettsråd
Inge Hafstad fmntiha@fylkesmannen.no
Elin Sikkeland
Vara Per Grande
Utsendinger o-kretsting
Inge Hafstad fmntiha@fylkesmannen.no
Kjell Lundsaunet
Arne Okkenhaug
Vara Per Grande
Revisorer
Svein Øraker Snekkvik
Stein Markhus