Styret

Klubbens tillitsvalgte for 2019

Styret
Leder Inge Hafstad fmtliha@fylkesmannen.no
Nestleder/sekretær Lars Steinar Grindberg
Kasserer Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
Sportslig leder Elin Sikkeland sikkeland@gmail.com  
Kartleder Per Grande pergrand@online.no
Tur-O Magnhild Kvaal magnhild@froseth.org
Skihytta Kjell Lundsaunet ekslund@online.no
Økonomikomite
Kasserer Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
Sportslig komite
Leder Elin Sikkeland sikkeland@gmail.com 
Trener Gunhild Bredesen gunhild.bredesen@levanger.kommune.no
Tor Ove Hallem torove@vktv.no
Ole Morten Frøseth
Oppmann Arne Okkenhaug arneokk@gmail.com
Bygdakampansvarlig Ann Sissel Vehus
Medlem Jon Marius Vaag Iversen
Medlem Ingrid Tanem
Tur-O komite
Leder Magnhild Kvaal magnhild@froseth.org
Medlem Kari Melbye kamelbye@online.no
Medlem John Kvaal
Medlem Edvin Sivertsen
Kartkomite
Leder Per Grande pergrand@online.no
Medlem Anton Bjartnes
Medlem Asbjørn Frøseth asbjorn@froseth.org
Skihyttekomite
Leder Kjell Lundsaunet
Medlem Kari Venås
Medlem Jon Venås
Medlem Gerd Karin Grønn
Medlem Eli Kristoffersen
Medlem Odd Einar Ydse
Medlem Åse Sollid
Løypekomite
Leder Kjell Lundsaunet ekslund@online.no
Medlem Asbjørn Frøseth asbjorn@froseth.org 
Medlem Karl Arne Melbye kamelbye@msn.com
Medlem Svein Inge Ydse sveinydse@hotmail.com
Medlem Jan Erik Grønn
Mediekomiteen
Leder Mari Karoline Nubdal Frøseth
Medlem Guro Laksholm Grindberg
Medlem Sigrid Vehus Skjerve
Valgkomite
Leder Dagfinn Enes
Medlem Marius Enes
Medlem Åse Kvaal
Vara Gerd Woll Grønn
Materialforvalter Magnhild Kvaal magnhild@froseth.org
WEB-ansvarlig Ole Morten Frøseth ole.morten@froseth.org
Utsendinger Verdal idrettsråd
Inge Hafstad fmntiha@fylkesmannen.no
Vara Per Grande
Elin Sikkeland
Utsendinger o-kretsting
Inge Hafstad fmntiha@fylkesmannen.no
Lars Steinar Grindberg
Karl Arne Melbye
Vara Gunhild Bredesen
Revisorer
Dagfinn Enes
Jon Torstein Woll
Vara Kjell Woll Sigurdsen
Vara Marte Liaklev