Litt info om NM-uka 2024

Her kommer en liten oppdatering på hva som skjer i hovedkomiteen for NM-uka i 2024. Vi skal som dere kjenner til arrangere NM i skogorientering 12. – 15. september 2024.
 
Arrangementet var tenkt lagt til Tromsdalen, men på grunn av at dekningskartet for Tromsdalen hadde mange hvite hull har arrangementet, i samråd med o-forbundet, blitt flyttet til Volhaugen. Vi satser på at NM blir dekt av NRK og er derfor helt avhengig av tilgang til fiber og god 4G dekning over det meste av terrenget.
 
Vi inviterte alle grunneiere som er berørt (grunneiere av sperret terreng oppi Volhaugen) til informasjonsmøte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) tirsdag 5. april. En håndfull grunneiere møtte opp, og fikk informasjon om arrangementet, samt at vi har fått tilbakemelding skriftlig fra noen grunneiere der vi blir bedt om å ta hensyn i noen få områder, samt om planlagt hogst i et område. For oss er det uproblematisk å ta hensyn til innspillene, særlig nå når vi har fått de i god tide før arrangementet.
 
Torsdag den 9. juni hadde vi egen befaring med grunneier av arena/samlingsplass og parkeringsareal. Grunneier var særdeles positiv, og vi fikk beskjed om at vi selv kan bestemme hvilket areal vi vil benytte til arena/samlingsplass og parkering på deres eiendom. Det er to alternative områder for arena/samlingsplass som vi ønsker å diskutere nærmere med o-forbundet når de kommer på befaring til høsten. Begge alternativene har terreng på tre sider og gode muligheter for flere inn- og utganger.
 
Vi har fått på plass de som skal lede de forskjellige arbeidsgruppene (de er forespurt og har takket ja). Vi vil gjennomføre et møte med de som er satt opp til å lede gruppene i løpet av høsten for å gå igjennom litt mer i detalj de forskjellige arbeidsgruppenes oppgaver. Arbeidet med å fylle opp de forskjellige arbeidsgruppene vil starte nå i høst/vinter etter at dette møte er gjennomført.
 
Vi har hatt møte med Verdal kommune og Verdal Idrettsråd, og kommunen vil være behjelpelig der det er nødvendig. Blant annet vil vi kunne benytte Ørahallen til banketten. Arbeidet med spillemidlersøknader for NM-kartet og treningsområde (Hoåsknoppen øst for Tromsdalen) er igangsatt, og vi har skrevet avtale med Anton om kartarbeidet.
 
Vi har også fått opp hjemmesiden til NM-uka, og vi vil etter hvert fylle den opp med stoff om NM’en. Hjemmesiden til NM finner dere her: https://www.nm-uka2024.no/
 
Det var litt info fra oss i hovedkomiteen 😀

Related posts