Råtass

Velkommen som o-løper i Verdal Orienteringsklubb. Håper dette fenger og at du synes jakten på o-poster er spennende og morsomt.

Råtass:

Hver torsdag klokka 18.00 blir det Råtassløp. Her vil det være ulike utfordringer med veiledning fra erfarne o-løpere fra o-klubben. De første gangene er vi  på Ørin, mens vi fra og med 9.mai flytter vi oss til Blommen Skisenter.

Råtass ekspert:

Foregår samtidig med Råtassløpene, men har litt mer utfordring for de som har deltatt på dette tidligere, eller har erfaring fra før.

O-karusell:

Dette er Verdal OK`s egne klubbløp for folk i alle aldre og nivå med et viktig sosialt tilsnitt. I år er det sju slike løp på følgende dato og sted:

15. mai, O-karusell 1, Stiklestad
29. mai, O-karusell 2, Balhald
12. juni, O-karusell 3, Leirsjøen
19. juni, O-karusell 4, Ramsåsen
21. aug, O-karusell 5, Volhaugen
04. sep, O-karusell 6, Vådalsmarka
29. sep, O-karusell 7, Volhaugen

 Premiering:

-Råtass:
Ved deltakelse på 6 Råtassløp og 4 av de 7 o-karusellene vil de nye Råtassene få egen tidtakerbrikke og kompass i premie

-Råtass ekspert:
Ved deltakelse på 6 Råtassløp, 4 av de 7 o-karusellene og 3bygdakamper og/eller kretsløp, vil ekspertene få egen overtrekksvest i premie.

 

Info:
Hjemmsiden:
www.verdal-ok.net
Facebook: Verdal OK treninger

Ole Morten Frøseth, 99599839
Kurt Ove Melbye, 41043924
Tor Ove Hallem, 90981870