Kart

Fadderinstruks.

Kartfadderne sin oppgave er følgende:
De skal ha en viss oversikt over endringer som skjer i terrenget, det kan være nye hogstfelt, veier, hus ol. En ”observasjonstur” tidlig om våren vil være lurt. Kartfadderne får tilgang til sitt/sine kart på OCAD. Oppdager man feil på kartet så kan man selv rette det opp, og tegne det inn i OCAD. Er det noe som blir for omfattende eller vanskelig, så ta kontakt med kartkomiteen. Er det andre som oppdager feil eller mangler på kart, under trening, løp eller andre turer, så kan man henvende seg til kartfadderen for det aktuelle kartet, og be den se på saken. Etterhvert som det blir oppdatert noe på kartene, så må det sendes til Asbjørn, slik at han alltid har det nyeste eksemplaret.
Kart                                       Fadder
Volhaugen                             Arne Okkenhaug
Sørhaugsberget                    Jon Sivertsen
Stiklestad                               Kurt Ove Melbye
Blommen                                Tor Ove Hallem
Marka                                     Kjetil Okkenhaug
Leirsjøen                                John Kvaal
Tromsdalen                            John Kvaal
Garnes                                  Anton Bjartnes
Ramsåsen                             Anton Bjartnes
Balhald                                  Anton Bjartnes
Vinne skole                           Anton Bjartnes
Verdalsøra                            Anton Bjartnes
Ørin                                       Edvin Sivertsen
Nordbergshaugen                 Erik Frøseth
Trones                                   Svein Inge Ydse
Kartkomiteen:
Per Grande (leder)
Anton Bjartnes
Asbjørn Frøseth