Møtereferat

Referat fra styremøte 7. desember 2017: Møtereferat 7. desember 2017

Referat fra styremøte 12. oktober 2017: Referat styremøte 12.10.17

Referat fra styremøte 1. juni 2017: Møtereferat 1. juni 2017

Referat fra styremøte 2. februar 2017: Møtereferat 2. februar 2017

Referat fra årsmøte 15. november 2016: Underskrevet referat fra årsmøtet 2016

Referat fra årsmøte 24. november 2015: Underskrevet referat fra årsmøte 2015

Referat fra årsmøte 11. november 2014: Underskrevet referat årsmøte 2014

Referat fra årsmøte 13. november 2013: Underskrevet referat årsmøte 2013

Referat fra årsmøte 14. november 2012: Referat årsmøte Verdal OK 2012