Verdal OK

Verdal O-klubb ble stiftet 21.mars 1949. Klubbens første styre besto av : Formann, Magnus Hallem, Nestformann Helge Prestmo, Evald Lundkvist, Olav Lillesand, Arne Lillesand, Carl Braarud jr., Rolf Moe. Det var dette året totalt 34 medlemmer. I klubbens første årsmelding står det følgende:
“Klubben har få medlemmer og få aktive løpere. Klubben har dårlig økonomisk grunnlag. En savner samarbeid med idrettslagene i bygdas utkanter. Klubben er liten; medlemmene må derfor legge godviljen til dersom klubben skal gå godt.”

Til slutt vil vi ta med et lite dikt skrevet av Margunn Grønn:
O-sporten
O-sport’n e’ en fin sport,
en orientere å renne fort,
nånn gånga går e’ bra,
å nånn gånga tull’en sæ bort