O-karusell 2017

Årets o-karusell består av sju løp fordelt utover sesongen. Løpene er også fordelt på forskjellige kart og på de ulike løpstypene vi har.

 

Formålet med løpene er å gi et godt tilbud til alle, her skal både konkurranseløpere, trimmere og nybegynnere føle seg velkommen. Ta godt i mot nye som vil prøve seg. Alle velger selv hvilken løype de skal delta i. Trimmere og nybegynnere velger selv, som på Bygdakampen, om de vil ha tidtaking.

 

Alle som deltar på minst 5 av 7 løp, gjør seg fortjent til en fin sesongpremie! Alle som får deltakerpremie, er i tillegg med i trekningen av to gavekort, et for alle opp til og med 16 år, og et for de som er eldre. (Arrangørjobb teller som deltakelse).

 

For de som løper på tid, kåres det i tillegg klassevinnere. Det konkurreres i følgende klasser: D og H-16, D og H 17-49, D og H50-.

Poengberegningen er basert på at vinner i hver løype får 100 poeng i den lengste løypa, 80 poeng i den mellomste løypa og 60 poeng i den korteste løypa. De øvrige fullførte deltakere på tid får 1 poeng i fratrekk per prosent de er unna vinnetida i sin løype.

Ved mellomdistanse og sprint, hvor det bare er 2 løyper, vil vinner i lang løype få 100 poeng og vinner i kort løype få 60 poeng.

Denne poengbergegningen er laget slik at løpere i samme aldersklasse ikke trenger å løpe samme løype. Lengre løype gir grunnlag for flere poeng. Alle deltakere får 1 deltakerpoeng, inkludert arrangør.

 

Rankingen oppdateres på Eventor fortløpende etter hvert arrangement og publiseres på

hjemmesiden, når rankingfører/tidtaker Ole Morten får overlevert resultatliste og MiniTimeRecorder fra arrangør.

 

 

Følgende løp inngår i årets O-karusell:

 

Dato Arrangør Løpstype Arena
Onsdag 10.05 Marius Enes Sprint Ørin
Onsdag 31.05 Kalle og Kari Melby Langdistanse med VM Ramsåsen
Onsdag 14.06 Jan Erik Grønn Mellomdistanse Blommen
Onsdag 21.06 Jon Kvaal Fellestart (forkorta langdist) Erneshøgda
Onsdag 16.08 Per Grande Mellomdistanse Volhaugen, Ydsedalen
Onsdag 30.08 Petter Markhus og Håkon Grande, mentor: Anton B. Mellomdistanse Vådalsmarka
Søndag 01.10 Anton Bjartnes Ultralang Volhaugen, Skihytta

 

Nybegynnerløypa kalles ”Råtass” og skal utformes på en spennende måte. Vi ønsker at opplegget blir mer preget av flere runder/eller stjerne som er innom samlingsplass (må selvfølgelig tilpasses terrenget). Der det er mulig kan det godt være en post f eks i vann (selvsagt under trygge forhold). Det kan også være forskjellig vanskegrad på opplegget slik at de kan velge hvor langt og hvor vanskelig det skal være. Ta gjerne kontakt med Gunhild eller Ole Morten om det er noe du lurer på.

 

NB!  Det skal også ved alle løp være en egen trimklasse uten tidtaking. Ved alle løpstyper bortsett fra sprint, skal det legges en egen løype til denne klassen. Denne løypa skal være 2,5-3 km lang og holde C-nivå.

 

For øvrig legges det slike løyper:

            Sprint                         1 løype ca 2,5-3 km

            Mellomdistanse         2 løyper, 2,5 km og 4 km

            Langdistanse             3 løyper, 3 km, 5 km og 8 km

            Ultralang                   3 løyper, 5 km, 8-9 km og 13 km.

 

Det skal benyttes EKT til tidtaking. Etter løpet skal MiniTimeRecorder leveres til Ole Morten slik at den kan tømmes og resultatliste med strekktider legges ut på hjemmesida og Eventor. Deltakere uten tid skal også være med på resultatlisten for å få dine deltakerpoeng i rankingen.

 

Startkontingent er kr 50. Løpere som tilhører klubben og er 16 år eller yngre starter gratis.

 

For å skape en fin og sosial ramme rundt løpene, skal det være løperdrikke til alle og salg av kaffe og (sjokolade)kake.

 

Løpene skal annonseres i Innherred dagen før. Det skal da opplyses om at løpet inngår i O-karusellen, og hvilket nummer av karusell-løp det er. Det skal også stå at det er tilbud om både nybegynner, trim og ranking. I tillegg vil løpene bli ”annonsert” på hjemmesida. Det skal stå tydelig i annonsen hvor det merkes til løpet fra, husk mange nye er ikke så kjent med hvor karta våre er.