O-karusell 2018

Årets o-karusell består av sju løp fordelt utover sesongen. Løpene er også fordelt på forskjellige kart og på de ulike løpstypene vi har.
Formålet med løpene er å gi et godt tilbud til alle, her skal både konkurranseløpere, trimmere og nybegynnere føle seg velkommen. Ta godt i mot nye som vil prøve seg. Alle velger selv hvilken løype de skal delta i. Trimmere og nybegynnere velger selv, som på Bygdakampen, om de vil ha tidtaking.
Alle som deltar på minst 5 av 7 løp, gjør seg fortjent til en fin sesongpremie! Alle som får deltakerpremie, er i tillegg med i trekningen av to gavekort, et for alle opp til og med 16 år, og et for de som er eldre. (Arrangørjobb teller som deltakelse).
For de som løper på tid, kåres det i tillegg klassevinnere. Det konkurreres i følgende klasser: D og H-16, D og H 17-49, D og H50-.
Poengberegningen er basert på at vinner i hver løype får 100 poeng i den lengste løypa, 80 poeng i den mellomste løypa og 60 poeng i den korteste løypa. De øvrige fullførte deltakere på tid får 1 poeng i fratrekk per prosent de er unna vinnetida i sin løype.
Ved mellomdistanse og sprint, hvor det bare er 2 løyper, vil vinner i lang løype få 100 poeng og vinner i kort løype få 60 poeng.
Denne poengbergegningen er laget slik at løpere i samme aldersklasse ikke trenger å løpe samme løype. Lengre løype gir grunnlag for flere poeng. Alle deltakere får 1 deltakerpoeng, inkludert arrangør.
Rankingen oppdateres på Eventor fortløpende etter hvert arrangement og publiseres på
hjemmesiden, når rankingfører/tidtaker Ole Morten får overlevert resultatliste og Brikkesys-datamaskin.

Følgende løp inngår i årets O-karusell:

 

Dato Arrangør Løpstype Arena
Onsdag 02.05 Kari Bugge og Kristian Midthjell Mellomdistanse Blommen
Onsdag 23.05 Sverre Kristoffersen
Gunhild Bredesen
Sprint
Verdens o-dag
Vinne
Onsdag 06.06 Edvin Sivertsen Langdistanse med VM Volhaugen – Samletrøa
Onsdag 20.06 Einar Lund Mellomdistanse Balhald
Onsdag 15.08 John Kvaal Fellesstart Randåsen
Onsdag 29.08 Per og Håkon Grande Mellomdistanse Vådalsmarka
Søndag 30.09 Fam. Markhus Ultralang Volhaugen, Skihytta

 

Nybegynnerløypa kalles ”Råtass” og skal utformes på en spennende måte. Vi ønsker at opplegget blir mer preget av flere runder/eller stjerne som er innom samlingsplass (må selvfølgelig tilpasses terrenget). Der det er mulig kan det godt være en post f eks i vann (selvsagt under trygge forhold). Det kan også være forskjellig vanskegrad på opplegget slik at de kan velge hvor langt og hvor vanskelig det skal være. Ta gjerne kontakt med Gunhild eller Ole Morten om det er noe du lurer på.
NB! Det skal også ved alle løp være en egen trimklasse uten tidtaking. Ved alle løpstyper bortsett fra sprint, skal det legges en egen løype til denne klassen. Denne løypa skal være 2,5-3 km lang og holde C-nivå.
For øvrig legges det slike løyper:
Sprint 1 løype ca 2,5-3 km
Mellomdistanse 2 løyper, 2,5 km og 4 km
Langdistanse 3 løyper, 3 km, 5 km og 8 km
Ultralang 3 løyper, 5 km, 8-9 km og 13 km.
Det skal benyttes Brikkesyst til tidtaking. Opplæring vil bli gitt på arrangementsseminar og ved nærmere avtale. Nærmere beskrivelse kommer når dette er utarbeida. Deltakere uten tid skal også være med på resultatlisten for å få dine deltakerpoeng i rankingen.
Startkontingent er kr 50. Løpere som tilhører klubben og er 16 år eller yngre starter gratis.
For å skape en fin og sosial ramme rundt løpene, skal det være løperdrikke til alle og salg av kaffe og (sjokolade)kake. I tillegg skal det opp start- og målseil, råtassbanner og VOK-vimpel. Dette befinner seg i en egen kasse som hentes hos materialforvalter.
Løpene skal annonseres i Innherred dagen før. Det skal da opplyses om at løpet inngår i O-karusellen, og hvilket nummer av karusell-løp det er. Det skal også stå at det er tilbud om både nybegynner, trim og ranking. I tillegg vil løpene bli ”annonsert” på hjemmesida og facebooksiden til klubben. Det skal stå tydelig i annonsen hvor det merkes til løpet fra, husk mange nye er ikke så kjent med hvor karta våre er.