Tur-Orientering 2023

Vi starter opp årets tur-o-sesong mandag 1. mai.  Oppstarten i år skjer på kartet Forbregd-Lein hvor 10 poster blir lagt ut.  I tillegg er det 5 poster som er tilgjengelig for bevegelseshemmede.

Etter hvert blir det lagt ut poster oppi Auglamarka og Ramsåsen.  Årets fjellposter deles på to områder – Leksdalsfjellet og Grønningen.

Som alle tidligere år blir det også i år muligheter for mange fine turer. 

Oppstartsdatoer for de enkelte områdene står i informasjonsbrosjyren.

Også i år blir det felles oppstart.  Det skjer 1. mai fra kl 14.00 og et par timer fremover. Oppmøte ved hytte tilhørende Forbregd-Lein velforening. Parkering ved Forbregd-Lein barnehage. Det blir merket derfra. Kaffeservering.

Turorienteringa har også i år et samarbeid med Tur for alle som er i regi av Verdal Kommune, Verdal Helsesportlag og Verdal orienteringsklubb.

Turorienteringa avsluttes 17. september.

Forhåpentligvis vil det bli en felles avslutning mot slutten av september/først i oktober.  Dato for dette vil bli annonsert i lokalavisa og på klubbens facebookside for turorientering.

Så en gledelig nyhet.  Verdal Orienteringsklubb fikk tildelt midler fra Sparebankens samfunnsutbytte og Verdal Kommune. Disse midlene lar vi våre tur-o deltakere komme til gode.

Det vil si at årets tur-orientering er gratis for våre deltakere

Turorienteringskomiteen ønsker alle lykke til med mange fine turer i den flotte naturen vi har her i Verdal.