Tråkkemaskin

De som ønsker å sponse løypekjøringen på Volhaugen kan gjøre dette ved å betale inn et valgfritt beløp på o-klubbens konto nr. 4440.31.12000.
Dere må merke innbetalingen med “Sponsing tråkkemaskin” og midlene vil gå direkte inn på o-klubbens driftsfond for løyekjøring.

Alternativt kan du betale inn støtte med Vipps. Merk innbetalingen med “Sponsing tråkkemaskin