Råtass Aktivitetsplan 2017

 

Dato / tidspunkt Hvor Råtass moment / mål Råtass ekspert moment / mål Leder/Ansvarlig
20. april

18.00-19.00

Ørin v/Innherred Renovasjon – Bli kjent aktivitet

– Orientere kartet

– Gruppevis løype

– Orientere kartet

– Karttegn repitisjon

-Korte løyper

Ole Morten, Kurt Ove
27. april

18.00-19.00

Ørin v/Innherred Renovasjon – Orientere kartet

– Karttegn

-Stemplingstafett

– Orientere kartet

– Retningsløype

– Stemplingsstafett

Ole Morten & Kurt Ove
04. mai

18.00-19.30

Blommen – Kartfarge aktivitet

– Karttegn aktivitet

– Stjerne-o

– Kompass kurs

Ole Morten
-Felles kveldsmat med info
11. mai

18.00-19.00

Stiklestad Kulturhus I forbindelse med at Verdal OK arrangerer TA-sprint Kretsløp så vil Råtass aktiviteten foregå på Stiklestad samtidig med dette Kurt Ove
18. mai

18.00-19.00

Blommen – Karthuskstafett – Karthuskstafett Kurt Ove
01. juni

18.00-19.00

Blommen – Holdepunkt – Siste sikre Ole Morten
08. juni

18.00-19.00

Blommen – Veivalg – Veivalg Kurt Ove
15. juni

18.00-19.00

Blommen -Belgisk-O – Belgisk-O Ole Morten
22. juni

17.00-19.00

Volhaugen / Skihytta – Myrfotball og bading

– Grilling

UTI
Sommerferie
10. august

18.00-19.00

Blommen – Retning

– Karttegn

-Retning/Kompass

– Stjerne-O

Ole Morten
17. august

18.00-19.00

Blommen – Ledelinjer, hoppe mellom ledelinjer – Ledelinjer, hoppe mellom ledelinjer Kurt Ove
24. august

18.00-19.00

Blommen – Holdepunkt – Siste sikre Ole Morten
31. august

18.00-19.00

Blommen – Kompass – Kompass kurs Kurt Ove
07. sept

18.00-19.30

Blommen – Løype, valgfritt nivå – Løype, valgfritt nivå Ole Morten & Kurt Ove
– Felles Kveldsmat / avsluttning