Stolpetrimmen 2018

STOLPETRIMMEN 2018

Last ned kartet som PDF
Last ned informasjon som PDF

Et trimtilbud som går i nærområdet til Øra sentrum. Stolpetrimmen gir deg en mulighet til å lese kart i trygge og kjente omgivelser. Her kan du komme fram både med barnevogn, sykkel, rullator og rullestol. Flere stolper står nær områder hvor det er fint å raste.

Ved hjelp av kartet skal du finne fram til 15 turmål. Disse er markert på kartet med en rød ring og et nr. Ved å oppsøke det stedet som er angitt i midten av ringen, kommer du til en stolpe merket med røde og hvite band. På toppen av stolpen står et merke (se bilde) der det er angitt nr. på stolpen som tilsvarer nr. på kartet. I tillegg står det 2 kodebokstaver. Disse må noteres i nummerfeltet her i infoen (rett kode i feltet som angir nr. på stolpen). Har du vært innom alle stolpene, kan du sende inn rekken med kodebokstaver og bli med i trekningen av premie. Det er ikke nødvendig å oppsøke stolpene i den rekkefølge som er markert, og det er lov å bruke så mange turer du selv har behov for. Stolpene står ute fra 28.april til 20. september.

Her er en beskrivelse av de 15 turmålene:

1: Vegkryss. Stolpe på sør side av veien ved lyktestolpe.

2: Stolpe ved gangsti; på sør side i svingen.

3: Ørin Camping. Stolpe ved stor furustokk, der stien går ut fra parkeringa. Dette er siste rest av portalen til campingen.

Ørin Camping ca 200 mål stor, ble startet opp sommeren 1963 av Alf Dahling. Den hadde 25 hytter og rikelig med teltplass, gode bademuligheter, kiosk og kafé. Dette ble en meget populær campingplass både for turister og lokalbefolkningen. Toppåret 1969 var det 7911 overnattinger! På det meste ble det talt 72 telt. Ørin Camping ble nedlagt i 1973 da Aker måtte ha mer plass til sin virksomhet. Se videosnutt: søk ”Ørin Camping 1968” eller Verdal Historielag sin årbok for 2012.

4: Ørin feltstasjon.

Ørin feltstasjon ble offisielt åpnet 26/8-16. Feltstasjonen har kontor, møterom, klasserom og ringmerkingsavdeling. Fugletårnet, som har stått ferdig siden våren 2017, blir flittig brukt av elever og andre fugleinteresserte. Tårnet ligger lengre nord, ut mot elva.

5: Stolpe på østre side av undergang på E6, ved betongblokk.

6: Stolpe ved vegskilt /brufot, vest for trebru over E6.

7: Stolpe ved hjørne på gjerde ved Ørmelen skole.

Ørmelen skole sto ferdig i 1974.

8: Stolpe ved blå benk som står blant furutrærne i Hagabakkan park.

9: Stolpe ved Løvebrua, vestre side (Elvepromenaden).

10: Stolpe ved møte mellom gangsti og bilveg, ved skilt for naturreservat.

11: Stolpe ved grind i nordøstre hjørne av parkeringsplassen ved Verdalsøra kapell.

Kapellet ble tatt i bruk i 1969.

12: Stolpe ved gangbru over Kvisla, østre side.

Kilden til Kvisla finner vi i Volhaugen, overfor gården Sand og vest for Våttåhaugen. I starten kalles den Landstadbekken. Landstadbekken går over i Minsåsbekken før denne igjen går over til Holtebekken. Et gammelt navn på dalen her er Glåma (gammelt elveleie av Verdalselva). Lenger øst hvor bekken svinger sørover går den over til Haugslibekken før den til slutt blir til Kvisla ved Verdal bo og helsetun.

13: Stolpe ved benk, sør i parken ved jernbaneovergangen i Nordgata.

14: Stolpe ved infotavle om primstaven, ved skateparken.

På betongmuren langs gangveien her ser du det som kanskje er Norges lengste primstav. Symbolene er noe forenklet fra en primstav som er funnet her i Verdal.
Symbolbruken kan variere fra hvor i landet eller verden primstaven kommer fra.
Symbolene hadde i de fleste tilfeller opprinnelig en tilknytning til den kirkelige festen og samsvarte med symboler som er brukt i kirkelig sammenheng.
Etter hvert ble mange av dem svært stilisert, og i en del tilfeller ble de feiltolket slik at det oppstod nye tegn.

15: Stolpe ved pumpehus, nordre vegg.

 

Send svar med kodebokstavene til:

Magnhild Kvaal, Sognan 11, 7655 Verdal, eller magnhild@froseth.org

Svarfrist 1. oktober. Husk navn, adresse og tlf.nr. Av innsendte svar trekkes det ut 2 vinnere av gavekort.

Har du oppsøkt alle stolpene og har lyst på flere utfordringer? Da er det ordinære turo-tilbudet noe for deg. Dette selges i sportsbutikkene i Verdal. For mer info; se vår hjemmeside: http://www.verdal-ok.net/

Hver stolpe gir 1 ekstrapoeng til det ordinære turo-tilbud. Legg ved kodebokstavene sammen med klippekortet ved innsending. Husk navn!

 Er du funksjonshemmet, så merk av for dette. Hver stolpe teller da 3 poeng. Sammen med turo-postene på Ørin, som også er tilrettelagt, er det da mulig å nå kravet for gullmerket i turo!

 

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15  

 

Navn:………………………………………………………………………………………………………………

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………

Fødselsår:………………….                                                         Funksjonshemmet:……