Stolpetrimmen 2017

STOLPETRIMMEN 2017

NEDLASTING AV KART TIL STOLPETRIMMEN HER

Et trimtilbud som går i nærområdet til Øra sentrum. Stolpetrimmen gir deg en mulighet til å lese kart i trygge og kjente omgivelser. Her kan du komme fram både med barnevogn, sykkel, rullator og rullestol. Flere stolper står nær områder hvor det er fint å raste.

Ved hjelp av kartet skal du finne fram til 15 turmål. Disse er markert på kartet med en rød ring og et nr. Ved å oppsøke det stedet som er angitt i midten av ringen, kommer du til en stolpe merket med røde og hvite band. På toppen av stolpen står et merke (se bilde) der det er angitt nr. på stolpen som tilsvarer nr. på kartet. I tillegg står det 2 kodebokstaver. Disse må noteres i nummerfeltet på kartet (rett kode i feltet som angir nr. på stolpen). Har du vært innom alle stolpene, kan du sende inn rekken med kodebokstaver og bli med i trekningen av premie. Det er ikke nødvendig å oppsøke stolpene i den rekkefølge som er markert, og det er lov å bruke så mange turer du selv har behov for. Stolpene står ute fra 13. mai til 24. september.

Her er en beskrivelse av de 15 turmålene:

1: Værdølatun: Stolpen står midt på platået. Dette var første tomta til Folkemuséet Verdal, stifta i 1927. Da Verdal kommune kjøpte tomt til stemneplass for ”Spelet om Heilag Olav” på Stiklestad i 1951, ble også muséet flyttet dit hvor det står i dag.

2: Mekken: Leke-/rasteplass på Garpa. Stolpen står ved gapahuken.

3: Friområde Melan: Stolpen står i kanten av grassletta.

4: Elvepromenaden:Stolpen står ved pumpehuset.

5: Kvisla:Stolpen står ved rasteplassen.Kvislakanalen har sin opprinnelse i Volhaugen, øst for gården Sand (ikke langt fra Våttåhaugen).

6: Ebba Astrups park: Ebba Astrup (1863-1944) ble den første bestyrerinne på Rostad barnehjem (Inderøy) da det åpnet i 1899. Dette var hennes livsverk, og til daglig ble hun bare omtalt som Mor Rostad. Hun sluttet der i 1918 da hun giftet seg med Sofus Eggen, gårdbruker påFæby, og flyttet hit til Verdal. Stolpen står i sør-østre del av plassen.

7: Verdal mølle:Verdal Samvirkelag startet mølledrift og havregrynproduksjon i 1918. Mølla som var bygd av tre, ble rammet av tre branner i løpet av de 12 første årene. I 1932 sto ny mølle i jernbetong ferdig. Denne ble senere til Tindved Kulturhage. I 1967 var ny mølle bygd, og i 1970 ble silokapasiteten utvidet med stålsiloer. I 1991/92 ble den siste mølla bygd, den er 32 meter høg. Den fikk en kort driftsperiode og ble solgt i 1995. I 1926 vedtok Statens Kornforretning å bygge lagersiloer for korn ved siden av mølla. De to største kornsiloene ble bygget i 1968 og er 45 m høg og kan romme 3000 tonn korn hver. Stolpen står ved treet foran siloene.

8: Lekeplass, Tinden (Tinna): Stolpen står ved inngangen mot øst. Navnet Tinden kommer fra planten Tindved (Verdals kommuneblomst). Planten hevdes å ha kommet til Verdal fra lasterommene på utenlandske båter som ankret opp ved den tidligere havna i Verdal, den som lå i Veita; altså før Verdalsraset i 1893. I Norge vokser den hovedsakelig rundt Trondhjemsfjorden, men finnes også spredt videre nordover helt til Troms. Blomstrer i april /mai med svært små og anonyme blomster. Ut på høsten kommer de orange fruktene.

9: Mekals vei: Mekal Olsen Borgenvald (1837-1929) bodde opprinnelig på Tinna. Han flyttet med seg huset og bosatte seg i dette området på Ørmelen. Hantok senere navnet Guttormsen. Stolpen står der veien svinger ved elva.

10: Stiende: Stolpen står i kanten ned mot elva.

11:Lekeplass:Stolpen står ved foten av haugen i nordenden av plassen.

12: Overgang E6 /Tangenvegen: Stolpen står ved søndrebrufot. Tangenvegen har sitt navn etter Aleksander Edvard Olsen Hagavald, alias Edvard Tangen. Han levde fra 1849 -1945. Han var en av Ørmelens originaler og bodde i et gammelt værslitt hus der Bjørkvegen i dag går inn i Tangenvegen. I 1881 dro han en tur til Amerika og ble der noen år, men ellers levde han alene på Tangen etter at foreldrene døde. Han drev som skomaker og sagbruksarbeider. Han var en fredelig mann, men ble sint hvis noen gjorde narr av ham. Han hadde et enkelt kosthold. Brødet hang i en tråd fra taket for å berge det fra mus. Men når Edvard skulle spise, banket han i en blikkboks, og da kom musa fram og fikk mat sammen med ham. På sine eldre dager ble han tvangsflyttet til aldersheimen på Ørmelen. Edvard fant seg aldri til rette på «heimen». I 1939 brant huset til Edvard ned, og han sørget stort over dette.

13: Åpent område: Stolpen står ved stidelet.

14: Bergstuvegen: Har navnet sitt fra Bergstua, opprinnelig en husmannsplass under Rokne på Mule. Heimen lå der Trønderkyllings fabrikk ligger i dag. Tømmerhuset ble revet ca. 1860 og fraktet på kjelke hit til Ørmelen hvor ny husmannsplass under Mikvoll ble etablert. Navnet Bergstua ble brukt selv etter at plassen ble eget bruk i 1924, men på papiret fikk den da navnet Sandheim. (Sandheimvegen på motsatt side av Tangenvegen). Stolpen står på høyre side av vegen.

15: Rasteplass: Stolpen står i utkanten av plassen.

 

Send svar med kodebokstavene til:

Magnhild Kvaal, Sognan 11, 7655 Verdal, ellermagnhild@froseth.org

Svarfrist 1. oktober. Husk navn, adresse og tlf.nr. Vinner av konkurransen blir kontaktet.

Har du oppsøkt alle stolpene og har lyst på flere utfordringer? Da er det ordinære tur-o-tilbudet noe for deg. Dette selges i sportsbutikkene i Verdal. For mer info; se vår hjemmeside: http://www.verdal-ok.net/

Hver stolpe gir 1 ekstrapoeng til det ordinære tur-o-tilbud. Legg ved kodebokstavene sammen med klippekortet ved innsending.Er du funksjonshemmet, så merk av for dette. Hver stolpe teller da3 poeng. Sammen med tur-o-postene på Trones (som også er tilrettelagt), er det da mulig å nå gullmerket for tur-o!