Turorienteringa 2018

Informasjon

Komplett informasjon i PDF format

Verdal Orienteringsklubb ønsker deg velkommen til sin 48. sesong med turorientering

 

Årets opplegg

 

I konvolutten finner du følgende innhold:

 • 6 kart med inntegna tur-o-poster
 • Stolpetrimmen
 • 1 klippekort
 • Informasjon (den du nå holder i handa)
 • Plastlomme til vern av kart og klippekort

 

Postene:                                                        Settes ut:       Tas inn:

1-7      Ørin                                                   28. april          20. september

8-15    Balhald                                             10. mai           20. september

16-32    Leirsjøen                                          10.mai            20. september

33-47    Hoåsknoppen                                                 8. juni           20. september

48-65    Volhaugen                                        10. mai           20. september

66-80    Fjellposter                                        23. juni           20. september

I skrivende stund er det ennå mye snø; kanskje må vi justere starten for noen av postene.

 

Ekstratilbud:

Stolpetrimmen: 15 stolper                            28.april           20. september

 

 

Det er lagt opp til gradering etter vanskelighetsgrad slik at du kan velge poster /turer ut fra eget ferdighetsnivå:

 

GRØNNE turer er grei å starte med for deg uten erfaring. Turene er i hovedsak korte og postene er godt synlige langs ledelinjer (for eksempel sti, bekk o.l).

 

BLÅ turer er for deg med litt erfaring. Du må ha litt kartkunnskap, men postene er fortsatt nær ledelinjer.

 

RØDE turer. Her må du kunne bruke kart og kompass, og terrenget er litt mer krevende.

 

SVARTE turer. Du må ha god kunnskap om kart og kompass. Fysisk krevende.

 

Du tar postene i den rekkefølgen du selv ønsker. Tilbudet er tilgjengelig hele døgnet hele sesongen! Du velger selv når du drar på tur, hvor du vil starte, og hvor lang turen skal være. Nummereringen av postene er ment som en veiledning til hvordan du kan legge opp til naturlige runder.

Også i år har vi lagt noen poster som er tilgjengelig for funksjonshemmede. Dette gjelder Stolpetrimmen og postene på Ørin. Hvis du angir å ha nedsatt funksjonsevne, gir vi 3 poeng for hver post /stolpe det kvitteres for.

 

Hvordan finne fram til parkering og riktig nivå for deg?

 

På karta er det avmerket anbefalte parkeringsplasser. Parker med omtanke slik at du ikke er til hinder for annen trafikk.

NB! Veien inn til Hoåsknoppen /fjellpostene og til Skihytta på Volhaugen har veiavgift.

 

Stolpetrimmen:

Se egen info med omtale av kulturminner.

Grønneturer.

 

http://turorientering.no/verdalok finner du ytterligere info om hvor karta befinner seg. Her finner du også flere opplysninger om kulturminneposter med mer.

 

Ørin: Kjør Hamnevegen mot industriområdet. Ta av til høyre ved skilt Russervegen (Krigskirkegård). Parkering i enden av veien ved Innherred Renovasjon.

Grønne poster. Et oversiktlig og avgrenset område med fine stier. Flatt terreng. Post 2 og 7 er omtalt under kulturminner.

 

Balhald: Kjør fylkesvei 72 og sving av ved veiskilt til Hello. Når du har kjørt opp bakkene; sving mot høyre. Følg skiltet til Vinne skistadion.

Blå poster. Postene ligger langs lysløypetraséen, men med noen avstikkere. For det meste flatt, men noe stigning til et par av postene.

 

Leirsjøen: Kjør Vukuvegen (fv 757) og sving av ved veiskilt til Leirådal. Fra Leirådal sentrum følger du skilting til Leirsjøen (3km). Når du har kommet opp bakkene, er det skilta mot høyre; Leirsjørunden. Parkering ved Randåsen (Skihytta).

Blå og Røde poster. De fleste postene ligger i tilknytning til stileia rundt Leirsjøen. Noe kupert terreng. Fine rastemuligheter.

 

Volhaugen:
Adkomst til poster i Haukåa:
Følg fylkesvei 170 langs vestsida av Leksdalsvatnet. Ved Lademo er det skilt ved avkjørsla mot angitt parkering.

Adkomst til Skihytta: Ta av ved skilt til Skihytta /Solberg på vegen mellom Fleskhus og Minsås (fv166).

Røde poster. Kartet er et utsnitt av det nye turkartet som ble gitt ut i vinter. Vær obs på målestokk. Dette kartet er mer detaljfattig enn vanlig orienteringskart.

NB! Hele turkartet over Volhaugen er nå å få kjøpt i sportsbutikkene på Øra (kr.250,-)

 

I år er det 300 år siden den svenske general Armfeldt, på Kong Karl XII ordre, mønstret en stor hærstyrke for å erobre Trondheim og bygdene omkring. En hærstyrke på ca. 10.000 soldater og rundt 7000 hester startet sommeren 1718 fra Duved med tanke på å nå Trondheim. En del av denne ferden gikk gjennom Verdal.

Dette er bakgrunnen for at turorienteringa i år har lagt en del av postene til Hoåsknoppen og områdene mot Grønningen da Karolinerne kom gjennom disse områdene i sitt forsøk på å innta Stene skanse.

 

Hoåsknoppen: Kjør fylkesvei 72 til Inndalen. Følg skilt til Karolinerleden og P-plass Grønningen /Kavelbruveien. Veien går gjennom Fåravollen. Det er satt opp tur-o-skilt ved veien her. NB! Se info under årets trivselstiltak.

Røde og Svarte poster. Det er ei stilei på kartet som viser Karolinernes frammarsj gjennom området.

 

Fjellkartet: Samme veibeskrivelse som til Hoåsknoppen, men følg skogsbilveien til vegenden. Kartet er et utsnitt av fjellkart m/målestokk 1:25000. Anbefaler også å anskaffe fjellkartet Feren (1:50000). Dette gir en bedre oversikt over fjellområdene rundt.

Svarte poster. Dette er en drøy runde, men både Værdalsbruket og Fjellstyret har utleiehytte ved Grønningen, så det er ingen grunn til å stresse gjennom alle postene på en dag.

 

Post 75: En slipstein er tredd nedover ei fjellbjørk på nordsiden av Fånettdalen. Odin Vikvang skal ha hengt opp slipsteinen på bjørka på den tid Inndalingene drev med fjellslått her inne, sannsynlig ca 1930. Bjørka har vokst, og steinen er fastgrodd ca 2 meter over bakken.

 

Årets trivselstiltak og ekstrapoeng

 

Åpningsdag lørdag 28. april

 

Mellom klokka 15.00-17.00 er det tradisjonell åpning. På grunn av sen snøsmelting har vi valgt å servere kaffe nesten i fjæresteinene. Stolpe 4 i årets stolpetrim står ved Ørin feltstasjon. (Kjør Hamnevegen og ta av til høyre ved skilt Russervegen. Ta så av til venstre v/ Industriveien. Passer forbi Trones Bruk mot Kværner. Veien svinger der mot høyre og feltstasjonen ligger i enden av veien. God parkering langs veien). Møt opp til en trivelig o-prat. Salg av tur-o-konvolutter. Oppmøte gir 2 ektrapoeng.

Verdens o-dag onsdag 23. mai

Oppmøte ved Vinne skole kl.18.00.

Verdens orienteringsdag (WOD) blir for tredje gang arrangert som et verdensomspennende arrangement med tanke på å sette søkelys på og synliggjøre o-sporten. Vi håper på mye folk og stor aktivitet ved Vinne skole denne dagen. Det blir både arrangert 2.løp i o-karusellen + Råtass (nybegynneropplæring). Oppmøte gir 2 ekstrapoeng.

 

Kveldsrast 8. juni kl. 20 ved Fåravollen

Tidligere miljøverndirektør Svein Karlsen har satt seg godt inn i Armfeldts hærtog i Midt‒Norge. Denne kvelden kommer han til Fåravollen og forteller om Karolinernes felttog gjennom Verdal. Karlsen er en dyktig formidler, så denne kvelden må flest mulig få med seg! Kaffeservering.

Oppmøte gir 2 ekstrapoeng.

 

O-karusell

Verdal orienteringsklubb vil gjerne at tur-o-deltakere blir kjent med orienteringssporten og klubben. Derfor vil vi i år gi ekstrapoeng ved deltakelse på noen av våre arrangementer.

Gjennom sesongen arrangeres det 7 karuselløp. Løpene starter kl.18. På disse kveldene er det løyper både for nybegynnere og for de viderekomne. Du velger selv om du går på tid eller ikke. Karuselløp 4 og 5 har samme oppmøtested som utgangpunkt for tur-o-postene. Vil du ta tur-o-poster samme kveld i stedet for å delta på løp, er det greit. Du sanker allikevel ekstrapoeng.

 

 1. mai:o-karusell nr. 1. Oppmøte Blommen skistadion
 2. mai: o-karusell nr. 2. /Verdens o-dag. Oppmøte Vinne skole.
 3. juni: o-karusell nr. 3. Oppmøte Volhaugen /Ydsedalsveien.
 4. juni: o-karusell nr. 4. Oppmøte Balhald /skistadion.
 5. august: o-karusell nr. 5. Oppmøte Randåsen /Leirsjøen.
 6. august: o-karusell nr. 6. Oppmøte Vådalsmarka /Røra.
 7. september: o-karusell nr. 7. /Avslutning tur-o. Oppmøte Skihytta, Volhaugen.

Hvert karuselløp gir 2 ekstrapoeng.

 

Stolpetrimmen

Hver stolpe gir 1 ekstrapoeng til det ordinære tur-o-tilbudet.

 

Avslutningsdag

Søndag 30. september avslutter vi årets turorientering. På Skihytta, Volhaugen, er det åpent hus mellom klokka 11.00-15.00. Kiosksalg. For deg som er «litt på hæla» med poeng, er det mulig å sikre 2 ekstrapoeng ved å delta på ett av dagens arrangement. Du kan bl.a. delta på klubbens løp ultralang, gå natursti, mm.

De som ønsker, kan motta merke / evt. plakett ved innlevering av klippekortet denne dagen.

 

Hyggekveld

Klubbens hyggekveld anbefales. Dato er ikke fastsatt i skrivende stund, men annonseres i lokalavisa, facebook og på klubbens hjemmeside i løpet av oktober.

Dette blir en trivelig kveld i godt lag! Servering og underholdning.

Her deler vi ut velfortjente merker og plaketter.

Kåring av Årets Hardhaus senior (17 år og eldre) og junior (de t.o.m. 16 år). Dette er en utmerkelse som bare de aller sprekeste kan oppnå! Du må ha vært på alle 80 postene. Og ikke minst; du må ha levert inn klippekortet før hyggekvelden.

Det vil også bli trukket 2 premier blant de som har tatt alle stolpene i stolpetrimmen.

 

Del opplevelsene

Vi oppfordrer deg som er glad i turorientering til å dele gleden med en eller flere som du unner en god opplevelse. Ta dem med ut i skogen, gi dere god tid. Nyt naturen og gjerne litt medbragt niste og kaffe. Håper dere deler bilder med oss; #turoverdal

 

Diverse informasjon

Poeng og merkekrav

Det er lagt opp til at bronsemerket skal være stygglett å klare. Sølvmerket skal også være lett match for de fleste. Gullmerket krever både litt orienteringsferdigheter og innsats, men oppnåelig for de fleste som klarer å prioritere nok tid i skogen. Å klare alle postene skal være ei utfordring.

Hver post gir ett poeng og hvert klippekort gir rett til ett merke eller plakett. Kravet til gullmerket er 60 poeng, sølvmerket 35 og bronsemerket 15. Plakett tildeles når du har klart gullkravet 5-10-15-20-25-30-35-40 eller 45 år! Hvis du har opparbeidet ”gullår” i andre klubber før du kom til Verdal, kan du få disse årene medregnet!

Halvert merkekrav for barn 10 år og yngre og for veteraner fra det året de fyller 70. Husk derfor å skrive fødselsår på klippekortet.

 

Merkekrav for funksjonshemmede:

Stolpetrimmen + postene på Ørin teller 3 poeng hver for personer med funksjonsnedsettelse. Husk å merke av for dette ved innlevering av klippekort /kart.

 

Feil med postene?

Ring John Kvaal tlf. 907 89 613, han ordner slikt! Noter dato i rubrikken på klippekortet, dette vil sikre deg poeng også for denne posten.

 

Innsending av klippekort

til Magnhild Kvaal, Sognan 11, 7655 Verdal innen 1.oktober, eller lever kortet på avslutningsdagen på Skihytta.
Bli med i laget!

 

Alle turorienterere er velkommen som medlemmer i Verdal Orienteringsklubb. Du finner mer informasjon ved å gå inn på nettsiden til klubben. Enkeltmedlem koster kr.250,- og familiekontingent kr.500,- for 2018 og kan innbetales på bankkonto 4440.31.12000.

 

 God tur i skog og fjell!!

 

Hilsen tur-o-komitéen

Magnhild Kvaal         947 87 415

Kari Melbye               902 35 857

Asgeir Brustad           477 04 380

John Kvaal                 907 89 613