Turorienteringa 2019

Informasjon

Komplett informasjon i PDF format

Verdal Orienteringsklubb ønsker velkommen til sin 49. sesong med turorientering

Årets opplegg
I konvolutten finner du følgende innhold:
• 5 kart med inntegna tur-o-poster
• 1 klippekort
• Informasjon (den du nå holder i handa)
• Plastlomme til vern av kart og klippekort
• Tur for alle

Postene: Settes ut: Tas inn:
1-15 Blommen 04. mai 20. september
16-35 Volhaugen 11. mai 20. september
36-50 Leirsjøen 11.mai 20. september
51-65 Marka 16.mai 20. september
66-80 Fjellposter 22.juni 20. september
Tur for alle 04.mai 20. september

Gradering etter vanskelighetsgrad gjør at du kan velge poster /turer ut fra eget ferdighetsnivå:

GRØNNE turer er grei å starte med for deg uten erfaring. Turene er i hovedsak korte og postene er godt synlige langs ledelinjer (for eksempel sti, bekk o.l).

BLÅ turer er for deg med litt erfaring. Du må ha litt kartkunnskap, men postene er fortsatt nær ledelinjer.

RØDE turer. Her må du kunne bruke kart og kompass, og terrenget er litt mer krevende.

SVARTE turer. Du må ha god kunnskap i bruk av kart og kompass. Fysisk krevende.

Du tar postene i den rekkefølgen du selv ønsker. Tilbudet er tilgjengelig hele døgnet hele sesongen! Du velger selv når du drar på tur, hvor du vil starte, og hvor lang turen skal være. Nummereringen av postene er ment som en veiledning til hvordan du kan legge opp til naturlige runder.

Også i år har vi poster som er tilgjengelig for funksjonshemmede. Dette gjelder Tur for alle og postene 1 til 5 i Blommen. Hvis du angir å ha nedsatt funksjonsevne, gir vi 3 poeng for hver post det kvitteres for.
Tur for alle: Vi har i år byttet ut Stolpetrimmen og samarbeider i stedet med Tur for alle, som i år består av 20 turmål. Ved å kvittere bak på brosjyren får du godskrevet 1 poeng for hvert turmål, men får allikevel max 10 poeng. Har du funksjonsnedsettelse gir som sagt hvert turmål 3 poeng, og du kan med dette oppnå 60 poeng (kravet til gullmerke). Brosjyren kan leveres samtidig med innlevering av klippekort. Vil du ha deltakerpremie, må du levere brosjyren ved Servicekontoret. Da angir du antall turmål i det ordinære klippekortet, så sjekker vi med Servicekontoret i etterkant.

Hvordan finne fram til parkering og riktig nivå for deg?

På karta er det avmerket anbefalte parkeringsplasser. Parker med omtanke slik at du ikke er til hinder for annen trafikk.
NB! Veiavgift til angitt parkering både til Volhaugen og fjellpostene i Sul. Parkeringsavgift ved Blommen skisenter.

På http://turorientering.no/verdalok finner du ytterligere info om hvor karta befinner seg. Her finner du også flere opplysninger om kulturminneposter med mer.

Blommen: Kjør til Stiklestad og Leirådalsveien. Følg skilting til Blommen Skisenter.
Gradering: Dette er en grei start for deg som er litt usikker på orienteringa. Her er tydelige stier /lysløype, og området er avgrensa av dyrka mark, veier og Leksdalsvannet. Du kan ikke rote deg bort. Postene graderer vi til Grønn og Blå.

Volhaugen: Ta av ved skilt til Skihytta /Solberg på vegen mellom Fleskhus og Minsås (fv166). Bomavgift.
Blå og Røde poster. Kartet er et utsnitt av det nye turkartet over Volhaugen, så dette kartet er mer detaljfattig enn vanlig orienteringskart. De grønne linjene på kartet angir skiløypetraséen på vinters tid
NB! Hele turkartet over Volhaugen er å få kjøpt hos turokomitéen (kr.250,-)

Leirsjøen: Kjør Vukuvegen (fv 757) og sving av ved veiskilt til Leirådal. I Leirådal sentrum svinger du til venstre like før forsamlingshuset (mot Ausa /Leirsjøen). Etter 500m tar du til høyre (Skrove /Leirsjøen). Etter ca 800m: sving til høyre rett etter du har passert bro over bekk (det står et hvitt skur for søppeldunker ved avkjørselen). Nå er det å følge veien i ca.2km. til angitt parkering.
Kjør forsiktig da veien er smal og med få møteplasser. Parker med omhu; kanskje flere skal fram!
Postene i dette området av Leirsjøkartet angir vi som Rød. Anbefaler å følge nummereringa av postene da dette vil lede deg unna rekker med stup. Dette er et fint område, men det kan være litt vått i starten av runden.

Marka, Leksdal: Følg Leksdalsveien (rv. 759) fra Stiklestad til bro over Lundselva (etter gamle Leksdal filial). Ta av til høyre og følg skilting til skistadion.
Gradering: Postene 61 til 65 er lagt nært til lysløypetrasé; Grønn. Resten av postene er litt mer fysisk krevende, Blå/Rød, men her er flere detaljer som er grei å orientere etter, bl.a. høyspentlinja og noen stier og myrstruper.
For de som ønsker større utfordringer anbefales en tur opp på Markavola eller til Fånettvatnet. Benytt kartet Vuku fra statens kartverk (1:50000). Ti på Topp har trimkasse på Markavola.

Fjellposter Sul: Følg rv.72 til Sul. Sving av på veg merket Olskjelda. Fortsett til topps og følg skogsbilvegen til snuplass i enden av vegen. Veiavgift.
Fjellpostene er de mest krevende, både mht lengde og orienteringsmessig. Her er det lurt å ta med fiskestang, multespann og selvfølgelig en god nistepakke. Dette er en heldagstur!

Post 78: Skiferbrudd:
Skiferbruddet i Spjeldberget startet drifta første gang omkring år 1800. Både Holmen gård i Vuku og bygninger på Rinnleiret har takskifer hentet fra bruddet i Spjeldberget. Det var i perioder stor aktivitet her. Foruten takskifer ble det produsert skifer til gulv, trapper og murpiper. Drifta opphørte under 1.verdenskrig, men startet opp igjen i 1936. Det viste seg at forholdene for videre drift ikke var så gode som man hadde håpet på, og det tok helt slutt under 2.verdenskrig.
Kilde: Verdal Historielags årbok fra 1989.

Årets trivselstiltak og ekstrapoeng

Åpningsdag / Finn Fram dag lørdag 4.mai.
I år starter vi i Moparken. Fra klokka 11.00-13.00 vil turo være til stede og markere kick off for Tur for alle. Vi viser fram årets opplegg. Salg av turo-konvolutter.
Mellom klokka 15.00-17.00 er det tradisjonell turo-åpning ved Blommen skisenter. Her blir det kaffeservering og EKT-løype for de yngste. Vi gir veiledning og instruksjon for de som ønsker.
Oppmøte her gir 2 ektrapoeng.

Verdens o-dag onsdag 15. mai
Oppmøte ved Stiklestad nasjonale kultursenter kl.18.00.
Verdens orienteringsdag (WOD) blir for fjerde gang arrangert som et verdensomspennende arrangement med tanke på å sette søkelys på og synliggjøre o-sporten. I år kommer VM-labyrinten. Dette er ulike aktiviteter som ikke krever orienteringsferdigheter. Vi håper på mye folk og stor aktivitet ved SNK denne dagen. Oppmøte gir 2 ekstrapoeng.

O-karusell
Verdal orienteringsklubb vil gjerne at tur-o-deltakere blir kjent med orienteringssporten og klubben. Derfor gir vi ekstrapoeng ved deltakelse på noen av våre arrangementer.
Gjennom sesongen arrangeres det 7 karuselløp. Løpene starter kl.18. På disse kveldene er det løyper både for nybegynnere og for de viderekomne. Du velger selv om du går på tid eller ikke
Løpene blir annonsert på klubbens hjemmeside og i lokalavisa. Her blir oppmøtested nærmere beskrevet.
15. mai: o-karusell nr.1. Oppmøte Stiklestad. /Verdens o-dag.
29. mai: o-karusell nr.2. Oppmøte Balhald.
12. juni: o-karusell nr.3. Oppmøte Leirsjøen.
19. juni: o-karusell nr.4. Oppmøte Ramsåsen.
21. august: o-karusell nr.5. Oppmøte Volhaugen.
04. september: o-karusell nr.6. Oppmøte Vådalsmarka /Røra.
29. september: o-karusell nr.7. Oppmøte Skihytta, Volhaugen. /Avslutningsdag tur-o.
Hvert karuselløp gir 2 ekstrapoeng.

Avslutningsdag
Søndag 29. september avslutter vi årets turorientering. På Skihytta, Volhaugen, er det åpent hus mellom klokka 11.00-15.00. Kiosksalg. For deg som er «litt på hæla» med poeng, er det mulig å sikre 2 ekstrapoeng ved å delta på ett av dagens arrangement. Du kan bl.a. delta på klubbens løp ultralang, gå natursti, mm. Hesteskokasting.
De som ønsker, kan motta merke / evt. plakett ved innlevering av klippekortet denne dagen.

Hyggekveld
Klubbens hyggekveld anbefales. Dato er ikke fastsatt, men det blir annonsert i lokalavisa, facebook og på klubbens hjemmeside i starten av oktober.
Dette blir en trivelig kveld i godt lag! Servering og underholdning.
Her deler vi ut velfortjente merker og plaketter.
Kåring av Årets Hardhaus senior (17 år og eldre) og junior (de t.o.m. 16 år). Dette er en utmerkelse som bare de aller sprekeste kan oppnå! Du må ha vært på alle 80 postene. Og ikke minst; du må ha levert inn klippekortet før hyggekvelden.

Del opplevelsene
Vi oppfordrer deg som er glad i turorientering til å dele gleden med en eller flere som du unner en god opplevelse. Ta dem med ut i skogen, gi dere god tid. Nyt naturen og gjerne litt medbragt niste og kaffe. Håper dere deler bilder med oss; #turoverdal
Ved Haukåvatnet. Her vil du finne post 34 i år

Diverse informasjon

Poeng og merkekrav
Det er lagt opp til at bronsemerket skal være stygglett å klare. Sølvmerket skal også være lett match for de fleste. Gullmerket krever både litt orienteringsferdigheter og innsats, men oppnåelig for de fleste som klarer å prioritere nok tid i skogen. Å klare alle postene skal være ei utfordring.
Hver post gir ett poeng og hvert klippekort gir rett til ett merke eller plakett. Kravet til gullmerket er 60 poeng, sølvmerket 35 og bronsemerket 15. Plakett tildeles når du har klart gullkravet 5-10-15-20-25-30-35-40 eller 45 år! Hvis du har opparbeidet ”gullår” i andre klubber før du kom til Verdal, kan du få disse årene medregnet!
Halvert merkekrav for barn 10 år og yngre og for veteraner fra det året de fyller 70. Husk derfor å skrive fødselsår på klippekortet.

Merkekrav for funksjonshemmede:
Tur for alle+ postene 1-5 i Blommen teller 3 poeng hver for personer med funksjonsnedsettelse. Husk å merke av for dette ved innlevering av klippekort /kart.

Feil med postene?
Ring John Kvaal tlf. 907 89 613, han ordner slikt! Noter dato i rubrikken på klippekortet, dette vil sikre deg poeng også for denne posten.

Innsending av klippekort
til Magnhild Kvaal, Sognan 11, 7655 Verdal innen 1.oktober, eller lever kortet på avslutningsdagen på Skihytta.

Bli med i laget!

Alle turorienterere er velkommen som medlemmer i Verdal Orienteringsklubb. Du finner mer informasjon ved å gå inn på nettsiden til klubben. Enkeltmedlem koster kr.250,- og familiekontingent kr.500,- for 2019 og kan innbetales på bankkonto 4440.31.12000.
God tur i skog og fjell!!

Hilsen tur-o-komitéen
Magnhild Kvaal 947 87 415
Kari Melbye 902 35 857
Edvin Sivertsen 915 22 712
John Kvaal 907 89 613