Nyttårsløype Blommen

Jon Marius har flyttet postene oppi Blommen nå i dag. START FRA HALLEM. Nye løyper legges ut her nå og opplegget ligger i Livelox. Det er noen eksemplarer av hver løype i postkassen til Jon Marius. På pdf-ene stemmer alt. På kartene i postkassen er det en liten endring. Postkode 34 er erstattet med nummer 35. Det vil si at postflagg med nr. 34 henger i skogen i stedet for 35. Postene henger ute over neste helg i alle fall. Det produseres snø i Blommen. Ingen veivalg er lagt slik at du må krysse skiløypene. Det er meldt små mengder snø, men det kommer trolig ikke så mye snø at det blir problematisk. Om det kommer så mye snø at gammelløypene i Blommen kjøres, vil postene bli tatt inn. Løypene kan lastes ned her:

Related posts