Ekstraordinært Årsmøte 13.juni

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Verdal Orienteringsklubb

tirsdag 13.juni kl 18.00

i lokalene til Grande Entreprenør AS (Neptunveien 1)

Sakliste:

  1. Valg av dirigent og referent og to som skal signere protokoll
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av styremedlem/leder i sportslig utvalg
  4. Verdal Tråkkemaskiner AS

Vedlegg til sak 4.

Related posts